Danske Hospitalsklovne

 

Danske Hospitalsklovne er en landsdækkende forening, som eksisteret siden 2003 ud fra grundidéen, at humor letter og fremmer helbredelse.

 

Når mennesker smiler eller ler, udløses der stoffer i hjernen, som bidrager til at styrke den indre "helbredelseskraft” og immunforsvaret. Derfor har hospitalsklovnearbejdet en stor virkning på både kort og lang sigt. I dag kan hospi-talsklovnearbejdet betegnes som et væsentligt element i håndteringen og i mange tilfælde også behandlingen af syge børn på næsten alle hospitalerne i Danmark, i tæt samarbejde med personalet.

 

 

 

 

”Jeg kan tydeligt se resultaterne, og vi vil ikke undvære en hospitalsklovn!”

 

Grethe Vitus Mortensen

Sygeplejerske på Esbjerg Sygehus

 

Danske Hospitalsklovnes primære formål er at sprede glæde blandt børn på danske hospitaler. Med humor, fantasi og nærvær vil vi gøre barnets ophold på hospitalet mere overkommeligt og øge barnets selvværd og styrke til at håndtere sin egen situation bedre.

 

Hver uge sender foreningen mere end tyve hospitalsklovne ud for at besøge hospi-taler i hele Danmark for at lette sygehusindlæggelser for børn.

 

Foreningen er afhængig af donationer fra privatpersoner, fonde og sponsorer. Bidrag, der ikke er øremærkede – det vil sige doneret til et bestemt formål – er med til at give Danske Hospitalsklovne frihed til at handle der, hvor behovet er størst.

 

Danske Hospitalsklovne har hovedkontor i København.

 

Læs mere om historien bag foreningen ved at klikke her.

 

Læs mere om hospitalsklovnenes arbejde ved at klikke her.