Aarhus Universitetshospital, Skejby

Børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby får besøg af hospitalsklovnene TheodorTrudi, LunaPP, Elmer, Fandango, Ruth og Baroli

Afdelingen modtager primært patienter fra Region Midtjylland. Endvidere henvises patienter med sjældne eller komplicerede sygdomme fra andre regioner. Afdelingen har højt specialiserede funktioner inden for hovedparten af de pædiatriske fagområder.

Børneafdelingen behandler ca. 10.000 børn i sengeafsnittene og ca. 20.000 patientkontakter årligt i ambulatoriet.

Afdelingen har samtidig en selvstændig akut modtagelse med 3 modtagestuer og 2 observationspladser. 

Børneafdelingen
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N

Gå til afdelingens hjemmeside her. 

Støt vores arbejde på Skejby her3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.