Bliv medarrangør

Har du mod på at arrangere Klovneløb i 2023?

Danske Hospitalsklovne søger løbende nye arrangører til at afvikle Klovneløb i alle dele af landet. Herunder kan du læse mere om, hvad det kræver at afvikle et løb. 

Klovneløb er båret af lokale, frivillige arrangører, som afholder Klovneløb i deres by. Du kan tilmelde dig som arrangør både som privat person, sportsklub eller virksomhed. 

Vi er klar til at tage imod tilmeldinger fra arrangører til Klovneløb 2023. Klik på linket og udfyld formularen: https://danskehospitalsklovne.dk/klovneloeb-tilmelding. Bemærk, at et nyt løb først formelt er registreret, når tilmeldingen er godkendt af Danske Hospitalsklovne. 

Har du spørgsmål vedrørende Klovneløb, kontakt venligst Karsten Bjerring på karsten@danskehospitalsklovne.dk eller på telefon 88 44 95 02.

Som arrangør skal du: 

 • Vælge en dato i maj eller juni, hvor du ønsker Klovneløbet afholdt. Vælg en dag, der passer med hvad der ellers sker i området. Styr uden om andre løb, walks osv.
 • Finde et godt startsted/målområde. Vi anbefaler, at det er et sted, hvor jeres deltagere kan blive hængende efter løbet og hygge sig med en frokostkurv eller andet. Fx et større græsareal, en legeplads eller lignende.
 • Være opmærksom på hvilken kapacitet det udvalgte sted har. Vælg et sted, hvor der er plads til det antal løbere, I forventer at se på dagen. Det skal være sikkert og trygt at deltage i Klovneløb :o)
 • Planlægge en rute på 2-3 km. Det er vigtigt at ruten er tilgængelig for alle – også dem på hjul. Find en rute, som ikke krydser en befærdet vej. 
 • Det er OK at lave flere ruter på forskellige distancer, hvis I vurderer at behovet er der. Der skal dog være en familievenlig rute jf. ovenstående.
 • Sørge for at indhente tilladelser til afholdelse af løbet, hvis det er påkrævet i det valgte område.
 • Sørge for lokal ”annoncering” af løbet. Fx ved at ophænge plakater (udleveres af Danske Hospitalsklovne efter bestilling), via netværk i børnehaven, skolen, i sportsklubben osv.
 • Sende løbende oplysninger til Danske Hospitalsklovne om forventet deltagerantal mv. 
 • Sørge for at have en god gruppe af medhjælpere, som på dagen kan hjælpe med:

-          Opsætning af rute 

-          Print liste med forhåndstilmeldte (via link fra Danske Hospitalsklovne)

-          Udlevering af startnumre m.m. til forhåndstilmeldte

-          Registrering og modtagelse af eventuelle eftertilmeldinger

-          Udlevering af røde næser

-          Udlevering af medaljer til alle ved løbets afslutning.

-          Opsætning af vanddepot

-          Oprydning på ruten og ved start/målområde.

 • Lave en afsluttende tilbagemelding til Danske Hospitalsklovne, med bl.a. regnskab (inkl. antal eftertilmeldinger og afregning af disse samt evt. øvrige indsamlinger på dagen).
 • Som arrangør er man langt hen ad vejen fri til at sætte sit eget præg på sit lokale Klovneløb. Nogle arrangører holder Klovneløb i ret simpel form, men langt de fleste laver fælles opvarmning, små konkurrencer, lodtrækninger af præmier (lokalt sponseret til de enkelte løb), opstiller hoppeborge, laver ansigtsmaling osv. I bestemmer selv hvordan detaljerne omkring jeres Klovneløb skal være.

 

Danske Hospitalsklovne sørger for:

 • Udarbejdelse af materiale i forbindelse med løbet, herunder plakater og banner til start/målområde. Dette sendes til alle arrangører op til de respektive løb.
 • Startnumre. Disse sendes til dig som arrangør i ugen op til løbet.
 • Online tilmeldingssystem, hvor folk kan tilmelde sig Klovneløb på forhånd.
 • Medaljer og næser til alle deltagere (mængden af materiale der tilsendes, baseres på estimeret deltagerantal).
 • Sponsorer til Klovneløb 2023 på landsplan. Sponsorernes rolle er at give en økonomisk håndsrækning til løbet, fx til produktion af materialer. Du er velkommen til at finde lokale sponsorer også, men vær opmærksom på at du ikke kan forpligte Klovneløb eller Danske Hospitalsklovne overfor 3. mand. Evt. overskud fra Klovneløbets overordnede sponsorater videregives til hospitalsklovnes besøg på landets børneafdelinger.
 • Landsdækkende markedsføring af Klovneløb via egne kanaler.
 • Assistance til lokal presseindsats.
 • Assistance som sparringspartner til afholdelse af jeres løb.
 • Udarbejdelse af det samlede regnskab – så vi kan få et samlet resultat af Klovneløb 2023.

 

Deltagerne betaler 70 kr. for at være med i Klovneløbet. Af disse går 63 kr. direkte til hospitalsklovnenes besøg på børneafdelingerne, og 7 kr. går til den lokale arrangør til dækning af evt. omkostninger i forbindelse med løbet. Det er op til den enkelte arrangør, om man vil modtage dette tilskud.

NB. Deltagelse i Klovneløbet sker på eget ansvar. Dette er både gældende for deltagere og frivillige.

Vi glæder os til endnu engang at holde Klovneløb med en masse energiske og engagerede lokale arrangører!