Ole Sørensen

300kr. indsamlet

Katrine Gry Thelle

550kr. indsamlet

Henrik jensen

900kr. indsamlet

Claus Brask Sørensen

100kr. indsamlet

Jens Thomsen

2150kr. indsamlet

Rie, Rasmus og Asger

15875kr. indsamlet

Leon Otto Carlsen

900kr. indsamlet

Michelle Dahl & Jonas Jensen

50kr. indsamlet

Stinne Gry Glerup

700kr. indsamlet

Christian Johansen

2650kr. indsamlet

Annette & Søren

8050kr. indsamlet

Skanderborg Realskoles SFO Att. Janne Lenz

10646kr. indsamlet

Pages