Hospitalsklovne i børne- og ungdomspsykiatrien

Danske Hospitalsklovne besøger børne-og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland og Region Sjælland. Her giver vi børn, der slås med psykiske lidelser, samme adgang til øjeblikke af magi og nærvær, som børn indlagt på landets somatiske børneafdelinger.

Vi besøger fra august 2016 børnepsykiatriske afsnit i Viborg, Risskov og Roskilde.

Hvert besøg foregår i tæt samarbejde mellem hospitalsklovnene og det faglige personale på afsnittet. Der er et lille fast team af hospitalsklovne tilknyttet hvert enkelt afsnit.

Hospitalsklovnene arbejder sammen to og to og besøger de enkelte døgnafsnit på en fast ugedag. Besøgene er alle tilrettelagt, så de er tilpasset børnenes øvrige aktiviteter.

Hospitalsklovnene bliver løbende efteruddannet og gennemgår et særligt forløb i forbindelse med deres arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien. På den måde rustes hospitalsklovnene til at kunne hjælpe og skabe relationer til børn med psykiske lidelser.

Indsatsen i børne- og ungdomspsykiatrien er finansieret via Satspuljen og Det Obelske Familiefond frem til 2022. Efter en periode på fire år vil det være muligt for os at tilbyde besøg af hospitalsklovne til alle landets børnepsykiatriske afsnit.

Vil du vide mere om hospitalsklovnebesøg i børne- og ungdomspsykiatrien?

Du er altid velkommen til at kontakte projektleder Mette Avnshøj på 30442566 eller mette.avnshoj@danskehospitalsklovne.dk3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.