Hurlumhej Hospitalet: Brobygger for indlagte børn

Det er ikke altid let for børn, der har været indlagt på hospitalet at komme tilbage til hverdagen i skolen eller børnehaven. Også klassekammeraterne og vennerne i børnehaven kan have svært ved at forholde sig til, hvad det vil sige at være indlagt.

Her kan klovneforestillingen ”Hurlumhej Hospitalet” hjælpe børnene i gang med hverdagen igen, og også fungere som brobygger mellem de to umiddelbart uforenelige verdener.

Mødet med hospitalsklovnen

De to hospitalsklovne Vilma Lakrids og Veranda – med de borgerlige navne Karina Krægpøth og Dorthe Kierkegaard – har siden 2015 spillet forestillingen Hurlumhej Hospitalet for børn i alderen 3-8 år. Begge har foruden deres halvandet år lange hospitalsklovneuddannelse, også en læreruddannelse i bagagen, og mange års erfaring med børneteater og drama. Det er altså to erfarne damer med den pædagogiske og artistiske værktøjskasse i orden, skolen eller børnehaven får besøg af.

-Forestillingen er henvendt til alle børn, fordi alle børn kommer i berøring med sygehuset før eller siden i deres liv. Men vores særlige fokus er på de børn, der har været langtidsindlagt eller har været inde og ude af hospitalssystemet ad flere omgange. Og dem er der nogle stykker af i hver skole og børnehave, er vores erfaring, fortæller Karina.

-Vi vil gerne fortælle, at hospitalet ikke kun er forbundet med noget farligt og negativt. Det at være indlagt kan også give sjove stunder midt i det ubehagelige. På hospitalet kan man f.eks. møde hospitalsklovnene, som tilbyder børnene nærvær og venskab. Så der er også gode møder og alternative historier ved at være indlagt - og de historier vil vi gerne fortælle, supplerer Dorthe.

En fælles oplevelse

Netop det at bygge bro imellem de to verdener, hospitalet og hverdagen derhjemme i skole eller i børnehaven, er meget centralt for de to kræfter bag Hurlumhej Hospitalet:

-Forestillingen giver børnene en mulighed for at åbne op og fortælle om deres oplevelser på hospitalet. Det giver samtidig de andre børn et indblik i, hvad det vil sige at være indlagt. Sammen får de en fælles oplevelse – og det enkelte barn føler sig mindre ensom med sine oplevelser, fortæller Karina og Dorthe tilføjer:

-Hvis vi kan afmystificere og aftabuisere det at være indlagt på hospitalet, så er vores mission lykkes!

De to hospitalsklovne har henholdsvis 5 og 9 års erfaring med indlagte børn på bl.a. Esbjerg, Kolding og Aarhus Universitetshospital. Skejby. Her besøger de begge indlagte børn tre dage om ugen.

-Vores erfaringer som hospitalsklovne giver os et stort kendskab til børn, og til hvad, de synes er sjovt. Eller rettere: det er jo ikke altid, børnene synes, vi er sjove! Men for hospitalsklovnen er et godt møde også der, hvor vi har kunne rykke barnet fra at have helt slukkede øjne til tændte øjne. Det er ikke kun et grin, vi går efter, men også de helt små reaktioner, fortæller Dorthe.

Sjov med lægens kuffert

Grin og tændte øjne møder de to skuespillere i rigt mål, når de er ude med deres klovneforestilling. Her er de to hospitalsklovne, Vilma og Veranda på hver deres røde cykel, kommet afsted uden lægen. Til gengæld har de taget hans lægekuffert med, og selvom det er meget forbudt, så åbner de to klovne lægekufferten og fulgt af børnenes store forundring, forvandler indholdet sig på magisk vis:

-Lægens stetoskop bliver til en telefon, man kan tale i. Iltmasken bruger vi til at gå tur på månen med. Og et par gummihandsker bliver pustet op som balloner. Det synes børnene er sjovt, og de elsker når fantasien får frit spil og man pludselig får lov at lege med de ellers kedelige hospitalsting, fortæller Karina.

Der er store følelser på spil i klovneforestillingen. Vilma og Veranda bliver uvenner, og gode venner igen. De bliver kede af det og jublende glade. Selvom forestillingen også er med replikker, er det kropssproget og det fysiske, der fylder mest. Derfor har forestillingen også en stærk effekt på tosprogede børn eller børn helt uden sprog, fortæller de.

Magisk og ægte

Responsen fra pædagoger og lærere er positiv, når de to skuespillere taler med dem efter forestillingen: 

-De giver udtryk for, at forestillingen er super relevant for deres børnegruppe, og at de oplever helt nye sider af børnene under forestillingen – og tit griner de voksne lige så højt som børnene, fortæller Karina, og tilføjer, at de voksne også er overvældet over, at de to klovne kan fastholde børnenes opmærksomhed i de 35 minutter, forestillingen varer.  

Dorthe supplerer:

-Den verden, vi skaber, er magisk og ægte på samme tid. Hurlumhej Hospitalet har den samme kerne, som hospitalsklovnen har: en troværdighed og en ægthed. Og det tror vi, virker fængende på børnene. Så når børnene ser forestillingen, oplever de en flig af det, de indlagte børn oplever, når de møder en hospitalsklovn.

Book Hurlumhej Hospitalet

Ønsker I at booke klovneforestillingen "Hurlumhej Hospitalet" til jeres institution eller skole?

Kontakt Karina Krægpøth for mere information på tlf. 28 35 36 43 eller mail: karina@danskehospitalsklovne.dk

Priser starter fra 2.000 kr. (ekskl. moms) og inkluderer medfølgende undervisningsmateriale.

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.