Har du modtaget en mail omkring fradrag?

Du kan få fradrag for gaver, bidrag og donationer til velgørende organisationer. Det har vi pligt til at indberette til SKAT, og til registreringen skal vi bruge CPR-nummer.

Derfor har vi sendt en mail ud den 11. januar 2022 til dem, vi ikke har CPR-nummer på. 

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.