4,5 mio. kr. til arbejdet i psykiatrien

08/05/2019 - 10:20

Der er mellem Regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti blevet indgået en politisk aftale om udmøntningen af indsatser på sundhedsområdet, og her er Danske Hospitalsklovne blevet bevilliget i alt 4,5 mio. kr. i perioden 2020-2022. Pengene skal specifikt gå til vores aktiviteter i børne- ungepsykiatrien og bliver fordelt med 1,5 mio. kr. om året i 2020, 2021 og 2022.

Med bevillingen på 4,5 mio. kr. er Danske Hospitalsklovne klar til at udvide og forbedre aktiviteterne på landets børne-og ungdomspsykiatriafdelinger fra januar 2020.

- Vi er dybt taknemmelige for den støtte og anerkendelse, som staten har udvist, og vi glæder os til at kunne udvide vores aktiviteter og skabe endnu mere livsglæde og livsmod for børn og unge med psykiske lidelser i fremtiden, fortæller Marianne Bruhn, der er projektleder for børnepsykiatrien i Danske Hospitalsklovne.

I 2015 tog Danske Hospitalsklovne de første spadestik til faste besøg i børnepsykiatrien med et pilotprojekt. Resultater fra piloten, og efterfølgende samarbejder i børnepsykiatrien, peger på, at hospitalsklovnenes besøg har en meget positiv indvirkning på de indlagte børn. I dag er vi tilstede på i alt 10 psykiatriske afsnit.

Børn i psykiatrien har i samme grad, som børn på de somatiske børneafdelinger, brug for et pusterum fra diagnoser, undersøgelser og konsultationer. Hospitalsklovnene, der kommer i børne- og ungepsykiatrien, bliver løbende efteruddannet og gennemgår et særligt forløb i forbindelse med deres arbejde. På den måde rustes hospitalsklovnene til at kunne skabe relationer til børn med psykiske lidelser og samarbejde med personalet.

Vi ser frem til at styrke indsatsen i børne- ungepsykiatrien i 2020.
 

Det anvendte billede er et modelfoto3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.