Danske Hospitalsklovne får bevilling til at styrke livsmod og livsglæde for børn og unge i psykiatrien

Regeringen og støttepartierne har den 3. marts landet en aftale om SSA-reservens 947,7 millioner kr. til social-, sundheds-, ældre-, kultur-, ligestillings- og arbejdsmarkedsområderne. I bevillingen er der afsat 800.000 kr. til Danske Hospitalsklovnes arbejde for indlagte børn og unge i psykiatrien i 2023.

Direktør i Danske Hospitalsklovne Tania Dethlefsen takker for, at Sundhedsministeren Sophie Løhde sammen med aftaleparterne nu har godkendt aftalen der sikrer, at Danske Hospitalsklovne kan fortsætte arbejdet i børne-unge psykiatrien.

- Behovene for at gøre mere i børne-unge psykiatrien er tårnhøje - det er alle aktører enige om. Igennem 6 år har vi i Danske Hospitalsklovne opbygget et landsdækkende program for indlagte børn og unge i psykiatrien. Vi samarbejder i dag med 20 afdelinger i børne- og ungepsykiatrien og fem specialområdeinstitutioner, og med børn, unge og pårørende. Vi har igennem de år opbygget den tillid og det kendskab, der skal til for, at det nære samarbejde med personalet fungerer så godt, udtaler direktør, Tania Dethlefsen.

Mærkbar effekt på indlagte børn og unge

Danske Hospitalsklovne har de senere år oplevet, at børne-unge psykiatrien er blevet mere presset og at personalet ofte må løbe stærkt.

- Vores oplevelse er, at børn, unge og deres familier har behov for langt mere nærvær, ro og sammenhæng i behandling og det videre livsforløb. Vores hospitalsklovne gør i mange tilfælde en unik forskel for netop disse børn og unge, siger Tania Dethlefsen.

En evaluering af hospitalsklovne i børne- og ungepsykiatrien viser, at 96 % af det adspurgte fagpersonale får øje på børnenes ressourcer ved at observere børn og unge i samvær med hospitalsklovnene. Ligesom 92 % af de børn og unge, som hospitalsklovnene møder, bevæger sig ud af fastlåste rammer og mønstre sammen med klovnene.*

De positive effekter kan assisterende afdelingssygeplejerske Tanja Hedin på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup genkende i sit samarbejde med hospitalsklovnene:

- De børn, som er indlagt, kæmper ofte med lavt selvværd og selvtillid. Her spiller hospitalsklovnene en stor rolle gennem blandt andet særlige lege, der hjælper med at øge børnenes selvtillid. Lige pludselig bliver de opdaget i de ting, som de kan. Besøget betyder altså langt mere end man umiddelbart forestiller sig. Det skaber et vigtigt frirum for børnene, fortæller Tania Hedin.

SSA-bevillingen i 2023 gør, at Danske Hospitalsklovne fortsat kan bidrage til arbejdet i psykiatrien, og videreudvikle på de mange relationer og den tillid, der allerede er opbygget til institutioner og personale såvel som til sårbare børn, unge og deres pårørende.

- Vi ser frem til en fortsat dialog med både Sundhedsministeren og partier i Folketinget om en mere langsigtet plan for området, afslutter direktør, Tania Dethlefsen.

Danske Hospitalsklovnes foreløbige arbejde i børne- og ungepsykiatrien har blandt andet været muliggjort ved hjælp af Satspuljemidler og finanslov. Midler der udløb i slutningen af 2022.

Foto af Morten Larsen. Modelfoto

*Evaluering af arbejdet foretaget af Socialt Udviklingscenter SUS: https://danskehospitalsklovne.dk/evaluering3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.