Hospitalsklovne i børnepsykiatrien

16/08/2016 - 10:51

Danske Hospitalsklovne giver børn og unge, der slås med psykiske lidelser, samme adgang til øjeblikke af magi og nærvær som børn indlagt på landets øvrige børneafdelinger.

I morgen starter Danske Hospitalsklovne faste besøg hos børn indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien. Hidtil har kun børn indlagt med fysiske sygdomme (somatiske patienter) fået besøg af en hospitalsklovn, men nu sikres børn lige vilkår, uanset om de er ramt af fysiske eller psykiske sygdomme.

Internationale erfaringer, samt erfaringer fra et pilotprojekt gennemført i børnepsykiatrien i Region Midtjylland viser, at hospitalsklovne kan gøre en positiv forskel for psykisk syge børn.

”En hospitalsklovn møder børnene med magi og smil og ser barnet bag de psykiske vanskeligheder. Det er en positiv oplevelse for et barn, der ellers kan have svært ved at skabe kontakt og indgå i relationer. Som personale nyder vi godt af de særlige situationer, der opstår, og som gør det muligt at lave nye observationer af børnene,” siger Kirsten Nøhr Andresen, afdelingssygeplejerske på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Viborg.

Hvert år indlægges omkring 1.500 børn og unge i psykiatrien i Danmark. I første omgang starter vi besøg op på børnepsykiatriske afsnit i Viborg, Risskov og Roskilde.

Hvert besøg foregår i tæt samarbejde mellem hospitalsklovnene og det faglige personale på afsnittet. Hospitalsklovnene bliver løbende efteruddannet og gennemgår et særligt forløb i forbindelse med deres arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien.

Målet er at udvide ordningen til resten af landet. Indsatsen er finansieret af Det Obelske Familiefond og Satspulje-midler.

”Vores opstart i børne- og ungdomspsykiatrien betyder, at foreningen nu har mulighed for at hjælpe indlagte børn og unge, uanset om deres indlæggelse skyldes en fysisk eller psykisk lidelse. Det er et skridt, som vi selvfølgelig er glade og stolte over at kunne tage i et tæt samarbejde med de tre afsnit, hvor vi i første omgang starter op i august,” siger Kenneth Øhrberg, direktør i Danske Hospitalsklovne.

(Billedet er et arkivfoto).3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.