Indkaldelse til generalforsamling 2017

04/04/2017 - 12:47

Der afholdes ordinær generalforsamling for Danske Hospitalsklovne

Fredag d. 28. april 2017 kl. 16.00-18.00.

Generalforsamlingen foregår denne gang på Musholm ferie, sport og konferencecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør.

Til den årlige generalforsamling fremlægges og godkendes regnskabet for 2016. Herudover skal der vælges medlemmer til bestyrelsen, fremlægges planer og træffes beslutninger ligesom budgettet for 2017 skal godkendes. Forslag til emner, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi offentliggør den endelige dagsorden senest 21. april her på hjemmesiden.

Alle medlemmer, der har været indmeldt i Danske Hospitalsklovne i de seneste 3 måneder og derover, har ret til at stemme ved generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling modtages af Marianne Høimann på marianne@danskehospitalsklovne.dk

Se dagsorden og programmet for dagen her >3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.