Indkaldelse til generalforsamling 2018

20/03/2018 - 09:15

Der afholdes ordinær generalforsamling for Danske Hospitalsklovne

Fredag d. 13. april 2018 kl. 16.00-18.00.

Generalforsamlingen foregår ved vores sekretariat på Bygmestervej 10, 2400 København NV.

Til den årlige generalforsamling fremlægges og godkendes regnskabet for 2017. Herudover skal der vælges medlemmer til bestyrelsen, fremlægges planer og træffes beslutninger ligesom budgettet for 2018 skal fremlægges. Forslag til emner, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi offentliggør den aktuelle dagsorden senest 6. april her på hjemmesiden.

Alle medlemmer, der har været indmeldt i Danske Hospitalsklovne i de seneste 3 måneder og derover, har ret til at stemme ved generalforsamlingen. Efter endt generalforsamling byder foreningen på et let traktement. 

Tilmelding til generalforsamling, samt evt. til efterfølgende traktement, modtages af Marianne Høimann på marianne@danskehospitalsklovne.dk

Se dagsorden og program her

Se årsregnskab 2017 her    3 gode grunde til at støtte allerede i dag

    1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
    2. Hjælp os med at nå flere.
    3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.