Uddannelsesforløbet 2017-2018

Hospitalsklovneuddannelsen

Danske Hospitalsklovnes hospitalsklovneuddannelse er en mesterlæreuddannelse og tager halvandet år. Den består af undervisning og træning på uddannelsesmoduler og praktik på hospitaler og institutioner, hvor man som lærling hele tiden har 2 erfarne hospitalsklovne tilknyttet som mestre. I løbet af uddannelsen vil man blive undervist af håndplukkede undervisere fra hele verden og gøre erfaringer med flere af de afdelinger og steder, vi som forening, dagligt besøger.

Hvad indeholder uddannelsen?

 • 26 dages træning på 5 internatmoduler
 • 75 dages praktik (praktikken er honoreret)
 • Individuel supervision
 • Løbende evalueringssamtaler
 • 4 coachingbesøg
 • 4-6 gruppesupervisionsmøder
 • 3 efteruddannelseskurser med de erfarne hospitalsklovne
 • 1 workshop for mestre og lærlinge

 

Betaling.

Prisen for at deltage på uddannelsen er kr. 25.000, der bl.a. går til undervisning og ophold på uddannelsesmodulerne samt transport til og fra uddannelsesstederne.

Nedenfor kan du læse hvordan forløbet helt konkret så/ser ud i forbindelse med seneste optag.

Vil du vide mere om hvordan det er at være kommet ind, så læs med her hvor vi løbende snakker med hold 9 om de forskellige elementer af uddannelsen.

 

Sådan ansøger du

Til ansøgninsgfristen skal vi modtage din ansøgning på mail: udd@danskehospitalsklovne.dk. Et par uger senere sender vi via mail besked ud til alle ansøgere, både de ca. 35 der går videre til 1.optagelsesprøve og de, der desværre ikke gør.

Den skriftlige ansøgning skal (minimum) indeholde:

 • Fulde navn, adresse, tlf., mail og cpr-nummer (da vi skal indhente børneattest på alle der skal ud på børneafdelingerne)
 • Et vellignende billede
 • En motiveret ansøgning
 • Link til en lille videopræsentation, og nej der er ingen regler eller opskrift på hvad den skal indeholde. (Her finder du en lille guide til hvordan du sender os et videolink)

Optagelsesprøver

Den 10., 11. og 12. januar 2017 er der 1. optagelsesprøve – ”Vanebrudspalæet” Aarhus 

Til optagelsesprøverne vil du møde et panel bestående af fire personer: Vores artistiske leder, vores to klovnekoordinatorer, som også er erfarne hospitalsklovne samt en krops- og psykoterapeut MPF.

Til prøven skal du have forberedt et 3-4 minutters nummer. Det kan være oplæsning af en tekst, synge en sang, vise en rutine, tryllekunst eller lignende, der skal vise din klovn/figur/karakter frem. Herefter kommer vores artistiske leder på gulvet med dig og laver lidt improvisationsøvelser og afslutningsvis er der 5-10 minutters samtale med panelet. Senest den 16.januar 2017 får du via mail besked om hvorvidt du er én af de ca. 20 personer som inviteres til 2.optagelsesprøve.

Den 7., 8. og 9. februar 2017 er der 2. optagelsesprøve – ”Musholm kursuscenter” i Korsør

Bliver du blevet inviteret til 2. optagelsesprøve, skal du inden prøven følge erfarne hospitalsklovne på arbejde et par gange. Du vil som civilperson være flue-på-væggen på hospitalet for at opleve de erfarne hospitalsklovne arbejde med indlagte børn på sygehusene.

Du skal til prøven præsentere dine oplevelser fra hospitalerne ved et mundtligt oplæg, som den første del af 2. optagelsesprøve. De efterfølgende dage går med et udsnit af de øvelser, vi bruger på uddannelsen. Senest den 13.februar 2017 ringer vi rundt og giver besked om hvem vi tilbyder en plads på uddannelsen.

Har du spørgsmål inden du ansøger?

Vi afholder i efteråret 2016 to informationsmøder, hvor du kan komme og høre meget mere om hospitalsklovneuddannelsen og hverdagen som hospitalsklovn hos Danske Hospitalsklovne. Det er vores artistiske leder Ewan Mackinnon og en af vores nuværende hospitalsklovnelærlinge, der fortæller og svarer på spørgsmål. Se mere om tid og sted her -Du behøver ikke melde dig til, men møder bare op. Du kan også skrive til os på udd@danskehospitalskovne.dk

Uddannelsesplan for hospitalsklovneuddannelsen 2017 - 2018

Velkomstmøde tirsdag den 21. februar 2017 kl.13.00 – 17.00 hos Danske Hospitalsklovne

Her vil du få en grundlæggende introduktion til foreningen og vores arbejde, ligesom du vil blive sat ind i retningslinjer og vilkår. På dette møde underskrives foreningens uddannelsesaftale og dette er således den officielle start på uddannelsen. Herudover vil du få udleveret diverse dokumenter, redskaber og litteratur – en lille startpakke - til brug under hospitalsklovneuddannelsen. Plus en lille opgave forud for modul 1…

Modul 1

Hospitalsklovn 1.0: Grundtræning i hospitalsklovnens metoder og virkemidler samt introduktion til arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde.

Den 27. – 31. marts 2017, ”Musholm kursuscenter” i Korsør

Fem dages internatkursus med fokus på grundtræning i hospitalsklovnens metoder og virkemidler. Der vil blive arbejdet med klovnefiguren, kostume, håndtering af følelser, ærlighed, at lytte og at lege, børns udvikling og mestring, m.m. Vi skal arbejde med den artistiske relation til arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde på sygehusene. Der vil være hygiejnekursus og en snak om tavshedspligt. Den sidste dag møder I desuden den ene af jeres to mestre.

Inden det første modul og mellem modul 1 og 2 vil I få nogle hjemmeopgaver, hvor I blandt andet skal med en af jeres mestre på arbejde 2 gange.

Modul 2

Hospitalsklovn 2.0: Relationer, supervision og videre arbejde med klovnen.

Den 24. – 28. april 2017, ”Musholm kursuscenter” i Korsør

Fem dages internatkursus med videre fokus på at finde sin klovnefigur/karakter, kropssprog, improvisation og redskaber til hvordan man som hospitalsklovn passer på sig selv. Der er således introduktion til supervision, det relationelle arbejde og neuroaffektiv tænkning. Den sidste dag møder I desuden den anden af jeres to mestre.

Mellem modul 2 og 3 vil I få nogle hjemmeopgaver, hvor I blandt andet skal med jeres mestre på arbejde 2 gange.

Modul 3

Hospitalsklovne 3.0: Klovnetræning og endelig forberedelse til praktikforløbet

Den 22. - 26. maj 2017, ”Rødegaard kursuscenter” i Knebel

Fem dages internatkursus der fortsætter arbejdet fra modul 2 og derfor dykker dybere ned i hospitalsklovnens arbejde, bl.a. med teknikker, metoder og aktuelle situationer samt en forberedelse til praktikperioden.

Klovneløb

Maj & juni 2017

Hvert år i forsommeren afholder foreningen, i samarbejde med lokale samarbejdspartnere, en række ”klovneløb” rundt i hele landet. Vi forventer at du deltager i minimum 2 klovneløb, som en del af din træning. Det er en rigtig god mulighed for at afprøve dig selv og din klovn i mødet med (løbe)glade børn og voksne.

Praktik 1

Uge 34, 2017 – uge 52, 2017 (34 praktikdage)

To ugentlige praktikdage sammen med erfarne hospitalsklovne, dine mestre.

Modul 4

Hospitalsklovn 4.0: International hospitalsklovn

Uge 43 2017, hvor i verden vides endnu ikke (men vi skal højest sandsynligt ud og flyve)

En intensiv og grundig klovnetræning, højest sandsynligt i samarbejde med andre, både nye og erfarne, klovne fra Europa. Fem dages internatkursus med fokus på at undersøge hvem du er, og hvilke dele af dig selv, du kan bruge i din klovnefigur/karakter.

Efteruddannelse 1.0

Uge 46 2017, ”Musholm kursuscenter” i Korsør

Tre til fem dages efteruddannelse sammen med de erfarne hospitalsklovne – den første for jeres vedkommende. Nærmere information vedrørende indhold og datoer følger.

Praktik 2

Uge 01-32, 2018 (40 praktikdage)

To ugentlige praktikdage sammen med (flere) forskellige erfarne hospitalsklovne, dine mestre.

Modul 5 

Hospitalsklovn 5.0: Artistisk workshop og opsamling

Den 22. – 26. januar 2018, ”Musholm kursuscenter” i Korsør

Workshop i dukkeføring og animering af hverdagsobjekter. Herudover opsamling på elementer fra de første praktikperioder og moduler samt evaluering af forløbet.

Efteruddannelse 2.0

Uge 9, marts 2018, ”Musholm kursuscenter” i Korsør

Tre - fem dages efteruddannelse sammen med de erfarne hospitalsklovne. Nærmere information vedrørende indhold og datoer følger.

Efteruddannelse 3.0

Uge 33 2018, ”Musholm kursuscenter” i Korsør

Fem dages efteruddannelse sammen med de erfarne hospitalsklovne. Nærmere information vedrørende indhold og datoer følger.

⃝⃝⃝ 

August 2018: Dimission

⃝⃝⃝

Også godt at vide om hospitalsklovneuddannelsen

Under praktikforløbet deltager alle hospitalsklovnelærlinge i regionsmøder, gruppesupervision, evalueringsmøder og efteruddannelseskurser med de erfarne hospitalsklovne. Foreningen tilbyder støtte til individuel supervision, som vi på det kraftigste anbefaler. På velkomstmødet får du udleveret en startpakke med lidt litteratur, en læringsdagbog og andet du får brug for på din rejse. Vi forsøger så vidt muligt at lægge den enkeltes praktik på et hospital så nærliggende den enkeltes bopæl som muligt, men du skal være indstillet på at bruge en del tid på transport. Al praktik er honoreret og vi refunderer udgifter i forbindelse med transport.

Vi forventer, at du har mulighed for at deltage i alle moduler, praktikker, workshops og opgaver. Alle uddannelsens elementer er vigtige og det samlede uddannelsesforløb er designet til at give den bedst mulige forberedelse til arbejdet som professionel hospitalsklovn. 

Du kan printe denne samlede beskrivelse for uddannelsesforløbet og optagelsesprocessen, 2017 - 2018, gemt som pdf herunder:3 gode grunde til at støtte allerede i dag

 1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
 2. Hjælp os med at nå flere.
 3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.