Vi giver børn med psykiske lidelser et pusterum

Billedet er et modelfoto. Fotograf: Morten Larsen 

Børn med psykiske lidelser har brug for et pusterum fra diagnoser, undersøger og konsultationer ligesom børn, der er indlagt på somatiske afdelinger. Derfor besøger Danske Hospitalsklovne også børn og unge, der er indlagt i børne- og ungepsykiatrien. 

Siden august 2016 har Danske Hospitalsklovne været i gang med et større projekt på flere af landets børne- og ungdomspsykiatriske afsnit. Projektet er udviklet med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond og Satspuljemidler fra Sundheds-og Ældreministeriet. Foreløbig har det resulteret i faste ´klovnevagter´ på otte børnepsykiatriske afsnit på tværs af landets regioner, hvor hospitalsklovne med magi, nærvær og leg giver de indlagte børn et pusterum:

-  Gennem leg med hospitalsklovnene får børnene en pause fra den vanlige dagligdag, og der åbnes for foranderlighed og nysgerrighed. Vi oplever derfor også, at hospitalsklovnene bidrager til at skabe nye fællesskaber blandt børnene, der kan have udfordringer med det sociale, fortæller Mette Juul Rasmussen, der er afdelingssygeplejerske på Roskilde børnepsykiatriske døgnafsnit. Døgnafsnittet på Roskilde er et ud af flere, der igennem de sidste års tid har haft faste besøg af hospitalsklovnene.

Billedet er et modelfoto. Fotograf: Morten Larsen

I 2015 tog Danske Hospitalsklovne de første spadestik til faste besøg i børnepsykiatrien med et pilotprojekt. Resultater fra piloten, og efterfølgende samarbejder i børnepsykiatrien, peger på, at hospitalsklovnenes besøg har en meget positiv indvirkning på de indlagte børn. Det er især det særlige og faglige samspil mellem fagpersonale og hospitalsklovne, som skaber et unikt rum for at udvikle børnene:

- De fleste børn, der opholder sig på et psykiatrisk afsnit har behov for faste rammer, og derfor forsøger vi at holde fast i en meget struktureret hverdag. Men når klovnene kommer på besøg, bliver det hele meget mere ustruktureret og legende, og der opstår et ´fælles tredje´, hvor børnene udvikler sig og viser nye sider af sig selv, fortæller Mette Juul Rasmussen. Hun tilføjer, at observationer i forskellige situationer af de døgnindlagte er blevet en vigtig del afudredningen og behandlingen og, at de særlige situationer, som klovnene skaber, giver personalet mulighed for nye og supplerende observationer af børnene.

De gode resultater i børnepsykiatrien har banet vejen for det færdige program, der blandt andet indebærer en faglig- og artistisk efteruddannelse af hospitalsklovnene, der klæder dem på til at forstå kontaktudfordringer med børnene og som også artistisk kan supplere fagpersonalets terapeutiske behandlinger.

-  Hospitalsklovnene kommer med en meget bevist kaotisk og ustruktureret metode, som fagpersonalet kan bruge i deres strukturerede arbejdsmetoder og diagnoser. På den måde kan vi sammen rykke nogle grænser for børnene, motivere dem eller bidrage til en forandring for dem, siger Ewan Mackinnon, der er artistisk leder i Danske Hospitalsklovne. Han påpeger, at personalet og hospitalsklovnene arbejder tæt sammen i børnepsykiatrien. 

Programmet bliver over de næste 6 år udvidet med 3-4 nye afsnit om året, og foreningens målsætning er at være tilstede på 14 børnepsykiatriske afsnit fordelt over hele landet i 2019. 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.