Virkningen af vores arbejde

Undersøgelse sat i værk

Hver dag gør personalet på landets hospitaler en stor indsats for at give indlagte børn og familier en god hospitalsoplevelse. Vi vil rigtig gerne blive klogere på, hvilken virkning vores indsats har i det store arbejde. På den måde kan vi blive bedre til at gøre vores arbejde, og vi kan blive bedre til at fortælle andre om, hvad vi laver.

løbet af 2018 gennemfører vi derfor en stor undersøgelse på udvalgte hospitalsafdelinger i landet. Her spørger vi målgrupper om virkningen af vores arbejde.

Dem spørger vi:

* Hospitalspersonale, der arbejder sammen med hospitalsklovnene. Hospitalsklovnene indgår til daglig i et tæt samarbejde med det personale, der arbejder på landets hospitaler. Vi gennemfører en spørgeskemaundersøgelse med sundhedsfagligt hospitalspersonale på udvalgte hospitalsafdelinger. Her spørger vi personalet, hvilken forskel hospitalsklovnene gør for deres arbejde med børnene.

* Børn og forældre, der møder hospitalsklovne. På udvalgte hospitalsafdelinger uddeler hospitalsklovnene et særligt postkort til de børn og forældre, de møder. På postkortet kan børnene tegne eller skrive om deres møde med hospitalsklovnene. Både børn og forældre kan via et link på postkortet svare på et kort spørgeskema om, hvordan de har oplevet mødet med hospitalsklovnene.

* Børn med længerevarende relationer til hospitalsklovnene. Vi gennemfører en række kvalitative interviews med børn, der har kendt hospitalsklovnene gennem længere tid. Her undersøger vi, hvilken betydning relationen til hospitalsklovnene har for de børn, der oplever længerevarende sygdom og gentagne hospitalsindlæggelser.

Al indsamlet data bliver behandlet fortroligt og anonymt. Projektet er anmeldt til Datatilsynet og vi følger Datatilsynets retningslinjer for indsamling og opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Hvad skal vi bruge resultaterne til?

Undersøgelsen, af virkningen af vores arbejde, er et pilotprojekt, der skal være med til at afklare om vi i Danske Hospitalsklovne fremover skal indsamle viden om virkningen af vores arbejde. Vi ønsker at kunne bruge resultaterne til at lære, hvordan vores indsats virker og hvordan vi kan blive bedre til det vi gør – i mødet med børn og forældre og i samarbejdet med hospitalspersonale.

Samtidigt vil vi gerne styrke vores fortælling om, hvem vi er og hvad vi laver. Det skal vi bruge, når vi kommunikerer med hospitaler, private bidragydere, virksomheder og fonde.. og hvem vi ellers møder.

Har du spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte analysemedarbejder, Marie Gade Husted, på marie@danskehospitalsklovne.dk eller tlf.: 31 16 77 73. 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.