Erfaren projektleder til at drive nyt udviklingsprojekt på demensområdet

Danske Hospitalsklovne, Århus el. København.

Vil du med på vores spændende rejse og bruge dine stærke relationelle- og projektleder-kompetencer i en kreativ og livsbekræftende organisation?

Hospitalsklovnens formål er at være en positiv forstyrrelse, der styrker livsglæden og livsmodet hos mennesker, der er ramt af sygdom.  Danske Hospitalsklovne er en landsdækkende velgørende forening, der tilbyder samarbejde med hospitaler og institutioner, hvor vi støtter og hjælper indlagte børn og deres familier - og som noget helt nyt mennesker ramt af demens.

Vi har 60 professionelt uddannede Hospitalsklovne. Vi besøger fast 30 hospitaler og 11 børne- og ungepsykiatriske afdelinger med 180 ugentlige vagter. Som et led i realiseringen af foreningens nye strategi, igangsætter vi et udviklingsprojekt målrettet mennesker ramt af demens.Udrulningen af det nye projekt, sker i tæt samarbejde med Foreningen Forglemmigej, der har brugt klovnemetoden inden for demensområdet i mange år, og som vil kunne bidrage med viden og relevant sparring.

For at realisere vores ambition, har vi brug for at etablere nye partnerskaber og tilvejebringe øremærket finansiering – det er her du komme ind i billedet. Vi søger en projektleder, som med en stærk personlighed og relevant erfaring, kan stå i spidsen for udvikling af projektet i tæt samarbejde med erfarne artistiske og udviklings medarbejdere i foreningen.

Om stillingen

Du vil blive ansat som projektleder med reference til foreningens Udviklings leder og skal realisere projektet i et tæt samarbejde med en artistisk kollega (bosiddende i Århus), som er fagansvarlig og har stor erfaring på området.

Din rolle bliver at udvikle og drive initiativet. Som projektleder for projektet kaldet ”Lys til låste sind”, er du ansvarlig for at etablere og koordinere nye partnerskaber med plejecentre, kommuner, regioner, fonde, andre NGO’er og øvrige relevante interessenter. Du får ansvar for projektets administrative drift og budget, rapportering samt generel projektstyring, koordinering og opfølgning.

Om arbejdsopgaverne

Projektledelse

 • Projektstyring og generel fremdrift i projektaktiviteterne
 • Koordinering og implementering af udviklingstiltag i dialog med artistisk medarbejder og den øvrige organisation.
 • Opstartsforløb og sikre formelle samarbejdsaftaler med demens- og ældrecentre
 • Afdækning af og etablering af relationer til øvrige relevante samarbejdspartnere
 • Deltagelse i relevante seminarer, konferencer, studieture m.m.
   

Fundraising og Økonomi

 • Afdække og etablere samarbejder med mulige partnere og finansieringskilder (kommuner, demens-/plejecentre, puljer/fonde, foreninger, andre NGO’er m.v.)
 • Udarbejde projektbeskrivelser, fondsansøgninger og afholde samarbejdsmøder (i samarbejde med forenings fundraising afdeling)
 • Budgetlægning og monitorering af projektøkonomien
 • Årligt regnskab (i samarbejde med økonomi-ansvarlig)
 • Rapportering til fonde, kommuner, øvrige partnere (i samarbejde med økonomi ansvarlig).
   

Om dig

Du har mest af alt lyst til at påtage dig ansvaret for et stort udviklingsprojekt, der gør en vigtig forskel for mennesker ramt af sygdom og for deres pårørende. Du er ambitiøs og målrettet og har stærke relationelle og projektlederkompetencer, samt kendskab til sundhedsvæsenet, ældreområdet og/eller kreative organisationer, som du kan sætte i spil i projektet. Finansiering af projekter er heller ikke nyt stof for dig.

Vi forestiller os, at du:

 • har en relevant, længerevarende uddannelse - gerne suppleret med en projektlederuddannelse eller lignende
 • har erfaring som projektleder for større (udviklings)projekter med talrige samarbejdspartnere og/eller faggrupper, der er anderledes end din egen
 • kan arbejde selvstændigt og har mod på at påtage dig et stort ansvarsområde, som har foreningens bevågenhed
 • nemt håndterer monitorering af projektets økonomi, kan budgettere og er erfaren bruger af både Excel, PowerPoint og Microsoft Teams
 • har erfaring med opsøgende arbejde/etablering af kontakt, selv at afholde møder og præsentationer med det formål at indgå nye samarbejder

Af natur er du udadvendt og nysgerrig på mennesker omkring dig. Som person skal du kunne favne bredt og begå dig blandt forskelligartede faggrupper. Det er vigtigt, at du har en anerkendende tilgang i din dialog med andre, at du er god til at få mennesker til at føle sig hørt og respekteret. Samtidig formår du at rammesætte et møde og afgrænse en diskussion for at sikre den røde tråd og naturlig fremdrift i projektet.

Om os

Du kommer til at arbejde fra vores klovnekontor placeret i et kontorfællesskab i Århus eller i Danske Hospitalsklovne’s kontor i København NV.
Vi har nogle meget engagerede og dedikerede medarbejdere i foreningen, og sætter trivslen højt hos hver enkelt medarbejder og på arbejdspladsen generelt.
Begge steder i et rart arbejdsmiljø hvor du vil få gode kollegaer, der effektivt og med godt humør bidrager til vækst og trivsel i organisationen. Fagligheden er høj og vi er en forening, hvor der ikke er langt fra tanke til handling.

Du bliver sammen med den artistisk kollega ansvarlig for projektets realisering. men vil have et stærkt samarbejde med foreningens program og artistisk afdeling, økonomi/administration/HR og engagementsafdelingen (fundraising/kommunikation).

Hovedopgaven er at tilvejebringe økonomi og etablere partnerskaber, så initiativet udvikler sig organisk over perioden på 2 år, fra i dag med stor set ingenting og til et velfungerende program, til gavn for mennesker ramt af demens. Foreningens ambition er, at projektet herefter videreføres i en mangeårig balanceret drift og udvikling.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en toårig stilling med mulighed for forlængelse, i niveau 30-37 timer ugentligt inkl. frokost. Stillingen ønskes besat d.1. december eller i starten af 2022. Løn efter kvalifikationer.

Ansøgning

Alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte projektets Artistisk leder Pia Cisko på tlf. 40945646 hvis du har spørgsmål til stillingen.

Kort, motiveret ansøgning og CV sendes via Jobindex senest 31 oktober 2021 kl. 12.00. Vi forventer at køre første runde samtaler i uge 45/46 og anden runde samtaler i uge 47.3 gode grunde til at støtte allerede i dag

 1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
 2. Hjælp os med at nå flere.
 3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.