I kan trække jeres donation og sponsorat fra i Skat.

Donation

Når I donerer et beløb til Danske Hospitalsklovne, er jeres virksomhed fradragsberettiget op til 17.700 kr. pr. år. Jf. Ligningsloven § 8 A.

Oplyser I jeres CVR-nummer når I donerer, indberetter vi den indbetalte donation til Skat. Indberetning er nødvendig for, at I kan få fradrag.

I er selv ansvarlig for at angive jeres donation i jeres selvangivelse og kunne fremlægge kvittering for jeres donation.

Sponsorat

Danske Hospitalsklovnes forpligtelser ved et sponsorat udgør en momspligtig leverance. Sponsoratet tillægges således moms. Det er som hovedregel muligt at få fradrag for hele beløbet som driftsudgift jævnfør statsskattelovens § 6.

Læs også