Modelfoto Danske Hospitalsklovne i psykiatri. Petunia og mørkhåret pige

Hospitalsklovnens skæve figur åbner døre i psykiatrien.

Danske Hospitalsklovne besøger børn og unge, der er indlagt på psykiatriske afdelinger. Hospitalsklovnens fornemmeste opgave er her at finde frem til lyset, sprækkerne og håbet.

De seneste 10 år er der sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der har været i kontakt med det psykiatriske system – omkring 15 % af alle børn og unge har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år.

Danske Hospitalsklovne har siden 2016 udviklet en landsdækkende indsats for børn og unge i psykiatrien og er i dag til stede på 19 børne- og ungdomspsykiatriske hospitalsafdelinger.

Dagligdagen vendes på hovedet

Hospitalsklovnene kommer med nærvær, kreativitet og krøllede indspark på afdelingerne – de vender op og ned på dagligdagen. Det giver børnene og de unge et pusterum og kan flytte rundt på grænser for, hvad man kan og ikke kan.

Hospitalsklovnens fornemmeste opgave er at finde frem til lyset, sprækkerne og håbet. Hospitalsklovnene kan også bidrage til behandlingsarbejdet ved at give fagpersonalet mulighed for at observere børnene og de unge i samværet med klovnene.

At arbejde som hospitalsklovn kræver høj faglighed og ekspertise. Derfor er vores hospitalsklovne professionelt uddannede og lønnede, ligesom de gennem særskilt efteruddannelse bliver klædt på til at arbejde med børn og unge i psykiatrien. Den høje faglighed hos hospitalsklovnene skaber tryghed for både børnene og de unge samt deres familier og fagpersonalet.

Hospitalsklovnene hjælper indlagte børn og unge med at bryde mønstre. De kan gøre en stor forskel i børne- og ungdomspsykiatrien i fremtiden

Jacob Klærke, læge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og formand for Psykiatri- og Socialudvalget, Danske Regioner

Clara og Cecilie møder hospitalsklovnene i ungdomspsykiatrien

19-årige Clara og 21-årige Cecilie har gennem flere år været indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor de har mødt hospitalsklovnene Baroli og Frøken Lakrids. Nu møder de hinanden til en snak om betydningen af de røde næser i en svær tid

Modelfoto fra Danske Hospitalsklovnes arbejde i psykiatrien. Hospitalsklovnen Citronella og dreng kigger på hinandenEt tæt samarbejde med personalet

Det er i tæt samarbejde med fagpersonalet, at hospitalsklovnene tilbyder deres kompetencer og hjælp, hvor det passer ind i behandlingen. De kan f.eks. være barnets og den unges legekammerat og skabe en positiv oplevelse. De kan også være brobyggere mellem børn, unge, familier og personale og understøtte samarbejdet om behandlingen.

– Gennem leg med hospitalsklovnene får børnene en pause fra den vanlige dagligdag, og der åbnes for foranderlighed og nysgerrighed. Vi oplever blandt andet, at hospitalsklovnene bidrager til at skabe nye fællesskaber blandt børnene, der kan have udfordringer med det sociale, fortæller Mette Juul Rasmussen, afdelingssygeplejerske på Roskilde Børnepsykiatriske Døgnafsnit.

En ekstern evaluering viser, at hospitalsklovnene har en positiv effekt i børne- og ungdomspsykiatrien. Sådan svarer fagpersonalet:

92%

børn og unge bevæger sig ud af fastlåste rammer og mønstre sammen med hospitalsklovnene.

96%

får mulighed for at få øje på barnet/den unges ressourcer og udfordringer ved at observere dem i samvær med hospitalsklovnene.

92%

at børn og unge øver sig positivt i at danne relationer, når de er sammen med hospitalsklovnene.

Evaluering af klovnebesøg i psykiatrien

I 2019 blev hospitalsklovnenes indsats evalueret af Socialt Udviklingscenter SUS. Og budskabet er klart. Fagpersonalet, der samarbejder med hospitalsklovnene, vurderer, at børn og unge i psykiatrien har stor glæde af klovnebesøgene.

Modelfoto: pige og hospitalsklovnen Petunia

Vil du vide mere?

Cecilie Dinesen

Program- og udviklingschef

Send mail

43 14 30 30