Hospitalsklovnen Ziggi

Danske Hospitalsklovnes whistleblowerordning.

For at skabe åbenhed og beskytte Danske Hospitalsklovne er det vigtigt, at vi får kendskab til bl.a. lovovertrædelser og kritisable forhold. Dette kan vores whistleblowerordning benyttes til.

Ved at benytte whistleblowerordningen bidrager du til udvikling og beskyttelse af vores arbejdsplads og kollegaer.

Hvad kan du indberette?

Overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af:

  • Straffeloven eller anden lovgivning
  • Interne regler og politikker
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed
  • Andre upassende handlinger og kritisable forhold

Hvad kan du ikke indberette?

  • Rene HR-forhold, f.eks. løn, samarbejdsvanskeligheder og opsigelse
  • Utilfredshed med udvalget i kantinen
  • Utilfredshed med arbejdsopgaver eller leders uddelegering af opgaver  

Anonymitet og fortrolighed

Alle henvendelser behandles fortroligt, og du kan også indberette anonymt.

Når du indberetter modtager Lund Elmer Sandager Advokater indberetningen. Lund Elmer Sandager har tavshedspligt om din identitet i håndteringen af sagerne og har faste processer for behandling af indberetningen.

Indberetning

Du kan indberette et forhold ved at udfylde webformularen, der er tilgængelig her:

Al kommunikation via systemet foregår sikkert og beskyttet. Du kan læse mere om beskyttelsen i FAQ, som du finder på samme link.

Kan det gå ud over mig?

Hvis du i god tro indberetter et forhold til whistleblowerordningen, er du beskyttet mod enhver form for repressalier både civilt- og ansættelsesretligt samt i sociale sammenhænge.  

TAK, FORDI DU HJÆLPER MED AT GØRE
DANSKE HOSPITALSKLOVNE TIL EN BEDRE OG MERE ANSVARLIG ARBEJDSPLADS!

Få mere at vide

Helle Lyngeraa Nielsen

Økonomi- og administrationschef

Send mail

43 14 18 40