Hospitalsklovnene Finessa og Baroli går ned ad en hospitalsgang med et barn i hånden

Giv smil og livsglæde videre i dit testamente .

Når du testamenterer et beløb til Danske Hospitalsklovne, er du med til at sikre, at hospitalsklovnene fortsat kan invitere indlagte børn med ind i en verden af fantasi, poesi og fortryllelse.

For mange børn er hospitalsklovnen en tryg hånd at holde i, når livet på hospitalet gør ondt. Hospitalsklovnene møder og anerkender barnet der, hvor det er. I angsten, i glæden, i kedsomheden. I dag er der 69 hospitalsklovne i Danmark.

Når du skriver testamente, kan du selv bestemme over 75% af dine midler, selvom du har børn. Mange voksne børn finder det naturligt, at deres forældre også gerne vil støtte en sag, som står hjertet nært i deres testamente. 

Arvedonationer gør en forskel

Et testamente giver dig mulighed for selv at bestemme, hvordan du vil fordele din formue. Det betyder, at du sagtens kan testamentere det, du ønsker til din ægtefælle, børn og andre slægtninge samt et beløb til Danske Hospitalsklovne. 

En arv til Danske Hospitalsklovne går ubeskåret til arbejdet hos indlagte børn, fordi Danske Hospitalsklovne ikke betaler bo- eller tillægsboafgift.

Sammen med mere end 50 andre velgørende organisationer er Danske Hospitalsklovne en del af arvesamarbejdet ”Det Gode Testamente”. Formålet med samarbejdet er at sætte fokus på, at man kan betænke velgørenhed i sit testamente.

Vi er med i Det Gode Testamente

Økonomiske fordele for dig, der ikke har børn

Hvis ikke du har børn, kan du indsætte Danske Hospitalsklovne i dit testamente, uden at det går ud over arven til dine slægtninge eller andre pårørende.

Du kan nemlig bestemme, at Danske Hospitalsklovne skal betale arveafgiften af det beløb, du ønsker at videregive til dine familiemedlemmer eller venner. På den måde kan der reelt set komme flere penge ud af dit bo samtidig med, at du støtter en god sag. Det hedder ”30%-løsningen”.

Herunder vises et eksempel på en arv på 1. mio. kr.

Arv cirkeldiagrammer 30% løsning

Sådan opretter du et testamente 

Overvej hvad der er vigtigt for dig

Hvordan skal dine midler bruges, efter du er gået bort? Hvem skal arve og hvor meget? Det kan være konkrete beløb, procentdel af arven eller et miks. 

Aftal en tid med advokaten

Vi anbefaler, at du taler med en advokat, som kan hjælpe dig med at udforme dit testamente. Hvis ikke du har en advokat, kan vi sætte dig i kontakt med en. Danske Hospitalsklovne dækker op til 5.000 kr. inkl. moms til udgifter til advokat for oprettelse af testamente, hvori foreningens arbejde tilgodeses. Tilskuddet er skattepligtigt. 

Mød advokaten

Advokaten sørger for, at dine ønsker bliver formuleret i testamentet på en måde, så der ikke er tvivl om, hvordan arven skal fordeles, og advokaten sørger samtidig for, at dit testamente overholder de lovmæssige krav. Når du sammen med advokaten har udformet testamentet, skal det underskrives hos notaren. 

Ok fra notaren

Med notarens underskrift på dit testamente kan der ikke sås tvivl om ægtheden. Og en kopi af testamentet bliver sendt til Centralregistret for Testamenter. Her opbevares testamentet fortroligt indtil den dag, hvor det skal bruges. Et notarunderskrevet testamente vil altid blive åbnet efter ens død, så man er sikker på at arven bliver fordelt efter ens ønsker. Se hvad du skal have med til notaren

Se hvad vi bruger pengene til

Vil du vide mere?

Du er meget velkommen til uforpligtigende at kontakte arveansvarlige Alice Amund Nielsen. Vi kan også hjælpe med at finde en advokat, hvis du ikke allerede har en.

Alice Amund Nielsen

Senior projektleder, privat fundraising

Send mail

31 12 09 70

Bjørn Nielsen

En hilsen fra Bjørn Nielsen, der har skrevet Danske Hospitalsklovne ind i sit testamente

“På en grå, overskyet dag, sker det af og til, at der pludselig åbner sig et lille hul i skydækket og sollyset stråler ned. I lyset bliver alt farvestrålende, nærmest fortryllet; alt synes smukt og alt andet – det grå/sorte udenom – er ligegyldigt.

Sådan oplevede jeg hospitalsklovnene i det lille halvår, jeg som pårørende tilbragte hver dag på forskellige af Region Hovedstadens hospitaler. Nogle gange kom jeg på besøg lige efter klovnene – og glæden var der stadig på stuen/i afdelingen. Andre gange oplevede jeg dem selv. Det var de dage, hvor det hele blev lidt lettere at bære. Og det var ikke kun mig, Heldigvis ikke. Nej det gjaldt alle tre ”P’er”: Patienter, Pårørende og Personale.

Min kone og jeg talte meget om klovnene. Hvad de gjorde for ikke kun børne-patienterne, men for alle. Heldigvis har vi vel alle et barn indeni os. Så da jeg desværre blev tvunget til at ændre vort testamente til mit testamente, var sagen diskuteret og besluttet: Hospitalsklovnene skulle skrives ind som arvinger.

Jeg ved godt, at det giver nogle økonomiske fordele – ikke kun for klovnene, men også for de andre arvinger. Klovnene får, og de øvrige arvinger får mere, end de ellers ville have fået. Det er da en ren win-win situation, og man skulle da være en klovn, hvis man ikke benyttede sig af den.

Men klovneriet overlader jeg til de rigtige klovne, som spreder lys og glæde.”