Sådan bliver du hospitalsklovn.

Når vi rekrutterer nye hospitalsklovne, leder vi efter modne personer med et komisk eller artistisk talent – og som i mødet med andre mennesker udviser en særlig tilstedeværelse. Vi har brug for folk, som er dygtige til at observere og sanse stemninger i sig selv og hos andre, da det er afgørende for at kunne skabe meningsfulde møder med børn og forældre.

Du skal – mest af alt – have lyst til at arbejde på din egen udvikling og have tålmodighed til at lade processen virke.

Det er vigtigt, at du er åbenhjertet og har lyst til at udvikle dig artistisk og personligt, da det for de fleste er en ny, faglig disciplin at være hospitalsklovn. Det kræver derfor en stor spand tålmodighed og modenhed at finde sin autentiske hospitalsklovn.

Det er vigtigt, at du udover arbejdet på besøgsstederne, kan engagere dig i dit regionale team og de aktiviteter, der ligger udenfor hospitalerne. Det kan være aktiviteter som Klovneløb, donationsmodtagelser eller deltagelse i foreningens organisationsdage.

Det er underordnet, hvor i landet du kommer fra, da vi søger lærlinge til afdelinger og besøgssteder i hele Danmark.


Fire krav for at blive hospitalsklovn:

 • Vi skal kunne indhente en ren børneattest på dig.
 • Du skal tale og forstå dansk, ikke nødvendigvis flydende.
 • Du skal kunne deltage i alle uddannelsens elementer.
 • Du skal have viljen og evnen til at arbejde med dig selv både artistisk og personligt.
Hospitalsklovnelærlinge

Der findes ikke en manual, du bare kan følge. Det handler rigtig meget om at finde ud af, hvad er det for nogle evner, du kommer med. Man skal være robust, fordi man begår fejl. Hvis man gerne vil være hospitalsklovn, skal man kunne navigere i kaos

Karina Krægpøth Hagge, hospitalsklovn og underviser på uddannelsen.

Vil du se mere om vores uddannelse?

Podcast-serie om uddannelsen

Prolog: Hvem er vi, hvem er du?

Afsnit 1: Rekrutteringen af nye hospitalsklovne

Afsnit 2: Uddannelsen til at blive hospitalsklovn

Afsnit 3: Arbejdet som hospitalsklovn

Q & A om uddannelsen

I videoerne her kan du se eller gense vores online spørgetimer, hvor der var masser af gode spørgsmål og svar om uddannelsen.

I første spørgetime blev spørgsmål besvaret af Ewan Mackinnon, uddannelsesleder og hospitalsklovn, og Janne Koefod Jørgensen, underviser og hospitalsklovn.

I anden spørgetime blev spørgsmål besvaret af Ewan Mackinnon, uddannelsesleder og hospitalsklovn, og Lykke Scheuer, underviser og hospitalsklovn.

Mere info hospitalsklovne-uddannelsen

Optagelse

For at blive optaget på vores hospitalsklovneuddannelse kræver det, at du sender en ansøgning og går videre fra vores to optagelsesprøver.

Vi søger typisk nye hospitalsklovnelærlinge hvert andet år, og da vi senest rekrutterede hospitalsklovnelærlinge i vinteren 2023, forventer vi at rekruttere igen i vinteren 2025.

Vi tager ikke imod uopfordrede ansøgninger til vores hospitalsklovneuddannelse.

Indhold

Uddannelsen tager afsæt i forståelsen af hospitalsklovnen som en kanal ind til menneskets følelsesliv. På uddannelsen lærer hospitalsklovnene at mestre en god kontakt til deres indre tilstand, samtidig med at de er åben over for impulser udefra. På den måde er de altid troværdige og tilstede på arbejde.

Vi arbejder fokuseret på registreringen af egne impulser for at kunne navigere i de store følelser, som børn og pårørende kan være i. Uddannelsen opfattes derfor af de fleste lærlinge som en åbning til en personlig og faglig udviklingsrejse.

Uddannelsen introducerer til en række klovnetekniske redskaber af varierende karakter. Udover specifikke hospitalsklovneteknikker, låner vi også artistiske greb fra bl.a. bouffon, dukkeføring, dans, stemmebrug og meget mere. Vores uddannelse rummer også undervisningsdage i hygiejne på hospitaler, introduktion til somatiske og psykiatriske afdelinger samt de sensoriske og meditative teknikker.

En stor del af uddannelsen foregår sammen med det regionale hospitalsklovneteam, som hver lærling tilknyttes. Hver lærling kommer i lære hos en mester fra sit team, som undervejs vil sætte krop på de øvelser, lærlingen er blevet præsenteret for, og som vil demonstrere makkerskabets vigtighed.

Opbygning

Vores hospitalsklovneuddannelse tager 1,5 år og er bygget op som en mesterlæreruddannelse med modulophold, uddannelsesdage og praktik på hospitalsafdelinger, bosteder og institutioner. Under praktikken har hospitalsklovnelærlingen en mester, som har til opgave at støtte og guide.

Det første halve år introduceres du til hele foreningen og vores praksis. Her får du mulighed for at indstille dig på hospitalsklovnens teknikker og øve dig i at være et makkerskab inden praktikforløbet. Det er også her, vi præsenterer dig for de praktiske opgaver, som følger med arbejdet som hospitalsklovn, herunder registrering af vagter, teammøder, eventdeltagelse m.m.

Modulerne bruges til at fintune dine klovnetekniske færdigheder og afholdelse af evalueringssamtaler, hvor vi sikrer os din trivsel og udvikling. På undervisningsdagene arbejder vi ofte med ét bestemt tema. Her præsenteres blandt andet vores samarbejdspartnere fra psykiatrien, somatikken eller de bosteder, vi samarbejder med. Undervejs vil du også modtage coaching og supervision.

Vores hospitalsklovneuddannelse er en uddannelse på deltid. Du forventes at deltage på alle uddannelsesdage og alle planlagte vagter under praktikforløbet, men det vil fortsat være muligt at have andet arbejde ved siden af.

Vi betragter vores uddannelse som en god overbygning på din eksisterende kreative uddannelse eller kunstneriske erfaringer, men det er bestemt ikke et krav for at kunne deltage på uddannelsen.

Undervisning

Vi har tre uddannelsesansvarlige ansatte fra vores artistiske team, som står for den primære uddannelse af vores lærlinge, men vi inviterer ofte vores andre hospitalsklovne til at undervise for at demonstrere de individuelle klovneudtryk og sikre en videndeling blandt vores gruppe af klovne. Vi ved nemlig, at erfaringsdeling og beretninger er med til at underbygge forståelse af vores arbejde, som i Danmark fortsat kan være ukendt.

Vores lærlinge mærker ofte en usikkerhed i sig selv under uddannelsen, men det skyldes vores fokus på at gøre lærlingene super opmærksomme på deres indre. Denne usikkerhed er en del af processen, og vores undervisere er bevidste om, at den indtræder og er forberedte på at hjælpe lærlingene forbi.

Vi er en del af et stort internationalt anerkendt netværk af hospitalsklovne og anvender, udover vores egne hospitalsklovne, kun de bedste undervisere inden for vores felt. For at understøtte uddannelsen og det efterfølgende arbejde, anvender vi desuden en række dygtige undervisere fra andre fagområder herunder psykologer, læger, sygeplejersker m.fl.

Alle uddannelsesdage foregår i fællesskab med alle lærlinge, da det skaber de bedste betingelser for en læringsproces.

Danske Hospitalsklovne har hovedsæde i København NV og en afdeling i Aarhus. Derudover besøger vi fast 30 hospitaler og 19 børne- og ungepsykiatriske afdelinger.

Uddannelsens undervisning foregår både på kontoret i København og i Aarhus, men er oftest placeret ude omkring i Danmark under nogle inspirerende forhold. Du skal derfor forvente kørsel under uddannelsen.

Ansættelse

Formålet med vores uddannelse er at forberede mennesker til arbejdet som hospitalsklovn hos Danske Hospitalsklovne – og derfor tilbydes alle som udgangspunkt en ansættelse i foreningen efterfølgende.

Det betyder, at du som uddannet hospitalsklovn først og fremmest tilbydes et meningsgivende formål at bruge dine kunstneriske evner på, men at du dernæst også sikres beskæftigelse. Vi er glade for at kunne tilbyde kunstneriske sjæle en tryg og sikker jobsituation hos os.

Der er stor variation i antallet af vagter, som en hospitalsklovn tager efter endt uddannelse, men langt de fleste er fastansatte med tre vagter om ugen – nogen mere, nogen mindre.

Vi ønsker en stabil fuldførelse af vagter, men kan også skabe plads til deltagelse i andre projekter – vi er klar over, at det ofte er en del af den kunstneriske eller artistiske praksis.

Uddannelsesplan 2024-2025

2024

 • Intromøde:
  23. februar 
 • Modul 1:
  11.-15. marts
 • Modul 2:
  22.-26. april
 • U-dag 1:
  13. maj
 • U-dag 2:
  14. maj
 • Modul 3:
  3.-7. juni
 • 1. praktikperiode:
  1. september 2024 – 28. februar 2025
 • U-dag 3:
  23. august
 • Efteruddannelse:
  9.-10. september
 • U-dag 4:
  4. oktober
 • Modul 4, udenlandsrejse:
  27. oktober-2. november
 • U-dag 5:
  28. november
 • Organisationsdag:
  29. november

2025

 • Modul 5:
  27.-31. januar
 • 2. praktikperiode:
  1. marts-31. august
 • U-dag 6: 
  24. februar
 • Efteruddannelse:
  25.-28. februar
 • U-dag 7:
  21. marts
 • Modul 6:
  28. april-2. maj
 • U-dag 8:
  23. maj
 • Outromøde:
  19. juni
 • Efteruddannelse & dimission:
  1.-5. september

Egenbetaling

Som noget nyt har vi valgt, at der ikke er nogen egenbetaling for vores uddannelse.

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Maja Svane Hansen

Uddannelses- og projektkoordinator

Send mail

31 25 78 90