Hospitalsklovnen Todaysi

Hospitalsklovneuddannelsen.

Den røde næse er ikke noget, man kommer legende til. Vores hospitalsklovne er professionelt uddannede, og det giver en tryghed for både børn, forældre og hospitalspersonale. Det tager 1,5 år at blive hospitalsklovn, og vi har vores egen skræddersyede uddannelse, som er internationalt anerkendt.

Vores hospitalsklovneuddannelse tager 1,5 år og er opbygget som en mesterlæreuddannelse med modulophold, workshops og praktik på hospitaler, i psykiatrien og på institutioner.

Vores uddannelse er en læren i at bruge kunstneriske erfaringer professionelt i et sundhedsfagligt miljø. Vi betragter vores uddannelse som en god overbygning på en eksisterende kreativ uddannelse eller andre kunstneriske erfaringer.

Mange af vores hospitalsklovne kommer med flere års erfaring som f.eks. skuespiller eller musiker, men også pædagoger og sygeplejersker er repræsenteret.

Vores uddannelse er en uddannelse på deltid, hvilket giver vores hospitalsklovnelærlinge mulighed for at arbejde ved siden af.

Vi sikrer kvaliteten i klovnerierne

Hvert år afholdes tre efteruddannelser for alle vores hospitalsklovne for at sikre, at kvaliteten af vores arbejde altid er i top. Dertil udføres løbende coachingbesøg og -samtaler.

Vi er en del af et stort internationalt anerkendt netværk af hospitalsklovne og anvender kun de bedste undervisere inden for vores felt. De klovnetekniske kundskaber understøttes gennem undervisning fra andre fagområder herunder psykologer, læger, sygeplejersker m.fl.

Fire hospitalsklovne under uddannelse

Fire krav for at blive hospitalsklovn:

  • Vi skal kunne indhente en ren børneattest på dig.
  • Du skal tale og forstå dansk, ikke nødvendigvis flydende.
  • Du skal kunne deltage i alle uddannelsens elementer.
  • Du skal have viljen og evnen til at arbejde med dig selv både artistisk og personligt.

Du skal være en nobody in a somebody skin. Vi bygger den vej, vi går på, og det er vi blevet rigtig skarpe til. Som klovnelærling vil du lære at bruge dine egne kunstneriske evner på en helt ny måde

Ewan Mackinnon, artistisk leder og uddannelsesansvarlig.

Uddannelsesforløbet

Ansøgning

Vi beder ansøgere sende CV, motivationstekst, billede i civil samt link til en videopræsentation. Videoen er præsenteret som en åben opgave for at kunne imødekomme alle kreative udtryk. Her får vi det første kig på ansøgerens udtryk, tidligere erfaringer og forsøger at fornemme den kunstnerisk nerve.

Optagelsesprøver

Til 1. optagelsesprøve inviterer vi ca. 40 ansøgere. Her skal ansøgere forberede og fremføre 3-4 minutters artistisk visning. Ca. halvdelen går videre til 2. optagelsesprøve, som foregår over to dage. Det er her, vi får et særligt indblik i og en fornemmelse for ansøgernes person og modenhed. Herefter voterer vores ansættelsespanel, og ansøgerne får besked.

Undervisning

Uddannelsen består af knap 40 undervisningsdage. Her trænes lærlingene i klovnetekniske redskaber og artistiske teknikker, som fx dukkeføring, bouffon, dans og stemmebrug. Samtidig undervises de i alt fra hygiejne og udviklingspsykologi til sensoriske og meditative teknikker. Undervejs modtager de coaching, supervision og evalueringssamtaler.

To praktikforløb

Alle lærlinge er i to praktikforløb på ca. 70 dage (dagene honoreres). Praktikken er på hospitaler, i psykiatrien, på bosteder eller institutioner. Her kan lærlingene afprøve deres klovnefærdigheder, blive inspireret, lære af deres mestre og møde både fagpersonalet, børnene og familierne ude på afdelingerne.

I mesterlære

Hver lærling kommer i lære hos en hospitalsklovn, der fungerer som mester undervejs i forløbet. Mesteren hjælper med at sætte krop på de øvelser, lærlingen er blevet præsenteret for og vil demonstrere makkerskabets vigtighed. Hospitalsklovnene arbejder oftest i makkerpar ude på afdelingerne.

Ansættelse

Som udgangspunkt tilbydes alle lærlinge en ansættelse i foreningen. De fleste fastansættes med tre vagter pr. uge – nogen mere, nogen mindre. Vi er glade for at kunne tilbyde kunstneriske sjæle en fast månedlig indtjening, samtidig med at vi skaber en stabil vagtdækning. Vi kan samtidig levne plads til deltagelse i andre projekter, som ofte er en del af den kunstneriske eller artistiske praksis.

Sådan bliver du hospitalsklovn

Her kan du læse meget mere om optagelseskrav, opbygning af uddannelsen, undervisning og ansættelsesforhold.

Hospitalsklovnen Baglæns

Ofte stillede spørgsmål

Er det et fuldtidsjob at være hospitalsklovn?

Jobbet som hospitalsklovn er ikke en fuldtidsbeskæftigelse. Vi arbejder i gennemsnit tre til fire timer om dagen – tre dage om ugen. Det giver plads til andre projekter eller deltidsarbejde.

Udover det normale arbejde på hospitalerne, er der ofte brug for hospitalsklovne til andre opgaver f.eks. til at holde foredrag og deltage i events. Alle vores hospitalsklovne er uddannede og lønnede.

Hvad kræver det at blive hospitalsklovn?

For at blive hospitalsklovn skal man først og fremmest være villig til at gennemgå en dybdegående personlig og faglig udvikling. Dernæst skal man kunne være nysgerrig over for at træde ind i et rum med en ukendt stemning. 

Her er det en fordel at have en kunstnerisk uddannelse eller en kreativ impuls med sig, da improvisationen, legen og poesien er med til at danne vejen hen til de mennesker, man møder i rummet.

Er der en aldersgrænse?

Nej, men det er vores erfaring at det kræver en vis mængde livserfaring at blive uddannet hospitalsklovn.

Er det frivilligt arbejde?

Alle hospitalsklovne hos Danske Hospitalsklovne er uddannede, professionelle og lønnes for arbejdet. I samarbejde med Dansk Artist Forbund har vi vedtaget en overenskomst, som betyder, at langt de fleste af hospitalsklovnene er fast lønnede og får penge under sygdom, feriepenge og lignende.

Er det et fuldtidsstudie?

Nej, der er tid til at have et deltidsjob eller andet ved siden af, men det forventes, at du deltager i alle uddannelsens elementer. Antallet af studietimer varierer løbende hen over de 1,5 år, det tager at uddanne sig til hospitalsklovn.

Hvor foregår uddannelsen?

Vores undervisning afholdes på kursussteder rundt omkring i hele landet. Her indlogeres lærlinge og underviser(e). Enkeltstående u-dage afholdes som oftest i Aarhus og København.

Praktikken foregår typisk på 2-3 forskellige hospitaler. Her bestræber vi os på at placere praktikforløbet på de hospitaler, der ligger nærmest lærlingens bopæl, men man skal være indstillet på en del rejsetid. Foreningen dækker transportudgifter.

Hvad gør man, når det har været en hård dag, for ikke at tage det med hjem?

Vi lægger først og fremmest stor vægt på at undervise alle hospitalsklovne i at passe på sig selv. De fleste hospitalsklovne arbejder som regel i par og kan tale og sparre med deres makker om de hårde dage.

Sommetider kan det også være rart og nødvendigt at vende noget med sundhedspersonalet – og hvis det ikke er nok, så bliver alle vores hospitalsklovne tilbudt støtte til individuel supervision. Gruppesupervision afholdes seks gange årligt og er en fast del af ansættelsen.

Må jeg komme med en hospitalsklovn på arbejde?

Her må vi af hensyn til patienter, pårørende og personale desværre sige nej. Det er et meget sårbart felt, og vi kan derfor ikke have gæster med.

Hvornår og hvordan ansøger man?

Et nyt hold hospitalsklovne starter på uddannelsen i februar 2024. Vi ved endnu ikke, hvornår vi rekrutterer endnu et hold.

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Maja Svane Hansen

Uddannelses- og projektkoordinator

Send mail

31 25 78 90