Bliv medlem

Du er som medlem i dobbelt forstand med til at støtte Danske Hospitalsklovnes arbejde. Dels anvendes medlemskontingentet til at finansiere foreningens vigtigste opgaver, nemlig at uddanne og lønne hospitalsklovne. Dels er de mange personlige medlemmer med til at gøre Foreningen Danske Hospitalsklovne til en bred og folkelig organisation.

Det er vigtigt, at vi er rigtigt mange. Med mange medlemmer i ryggen er vi blandt andet berettiget til at søge om Tips og Lottomidler og det er med til at sikre, at foreningen er fritaget for en række skatter og afgifter.

Summen af det hele er, at vi med dit medlemskab får flere midler til rådighed og dermed kan styrke indsatsen på landets børneafdelinger.

Forhold om medlemskab fastsættes på generalforsamlingen.

 • Medlemskab kan tegnes af alle med interesse i foreningens arbejde.
   
 • Medlemskontingentet er 100 kr. pr. mdr.
   
 • Medlemskabet giver stemmeret ved foreningens generalforsamling, hvor der foretages bestyrelsesvalg, godkendes regnskab og fremlægges budget for det kommende år. 
   
 • Der er ingen binding i medlemskabet, der kan stoppes uden varsel, hvis det ønskes.
   

For medlemmer med direkte tilknytning til Danske Hospitalsklovne er kontingentbetalingen 250 kr. pr. år.  Det gælder nuværende og tidligere hospitalsklovne, frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Danske Hospitalsklovne, samt nøglepersoner på landets hospitaler. 

Ring til os på 78 77 95 00 eller send en mail til stoette@danskehospitalsklovne.dk hvis du ønsker at blive medlem.

 

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

 1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
 2. Hjælp os med at nå flere.
 3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.