Bliv medlem

Medlemmerne er i dobbelt forstand med til at støtte Danske Hospitalsklovnes arbejde. Dels anvendes medlemskontingentet til at finansiere foreningens vigtigste opgaver, nemlig at uddanne og lønne hospitalsklovne. Dels er de mange personlige medlemmer med til at gøre Foreningen Danske Hospitalsklovne til en bred og folkelig organisation.

Det er vigtigt, at vi er rigtigt mange. Med mange medlemmer i ryggen er vi blandt andet berettiget til at søge om Tips og Lottomidler. Foreningen er fritaget for en række skatter og afgifter.

Summen af det hele er, at vi med dit medlemskab får flere midler til rådighed og dermed kan styrke indsatsen på landets børneafdelinger. Typen og størrelserne på vores medlemstyper fastsættes på generalforsamlingen. 

Vi har to medlemstyper: 

Medlemstype 1
Medlemmer med direkte tilknytning til Danske Hospitalsklovne. Herunder gælder nuværende og tidligere hospitalsklovne, frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Danske Hospitalsklovne, samt nøglepersoner på landets hospitaler. 

Pris 250 kr. pr. år 

Medlemstype 2
Kan tegnes af alle med interesse i foreningens arbejde. Du kan vælge mellem flere beløb: 
75 kr. pr. mdr. 
100 kr. pr. mdr.
150 kr. pr. mdr.

Medlemsskabet giver stemmeret ved foreningens generalforsamling, hvor der foretages bestyrelsesvalg og godkendes budget for det kommende år. 

Ring til os på 78 77 95 00 eller send en mail til stoette@danskehospitalsklovne.dk hvis du ønsker at blive medlem.

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.