Har du skrabet dig til en ekstra julegave?

Hvis ja, STORT TILLYKKE. Du skal nu skrabe kontrolfeltet på til og fra kortet og tage et billede med din telefon af hele gevinstsiden.

Send billedet på en mail til info@stoetforeningen.dk sammen med dit navn og din adresse.

Gevinsterne udsendes løbende. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på mail til info@stoetforenignen.dk.

Ved tvivlsspørgsmål forbeholder Støtforeningen sig retten til at bede om den fysisk lodseddel, hvorfor denne skal opbevares indtil gevinsten er modtaget. Hvis gevinstlodsedlen ikke kan fremsendes, kan gevinsten bortfalde.

Information om julelotteriet

Salgsperioden er fra den 15.9.2024 til 31.12.2024. Spillemyndigheden har givet tilladelse til lotteriet 27.6.2024. Oplag 1.300.000 lodder. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og fremlægges på Danske Hospitalsklovnes kontor 1.6.2025. Overskuddet går til Danske Hospitalsklovnes arbejde. Desuden støtter du de foreninger og skoleklasser, som sælger til og fra kortene.

Stort tillykke og glædelig jul ❤️

Læs også