Få skattefradrag for dit bidrag

Når du støtter Danske Hospitalsklovne med et bidrag, kan du få fradrag fra den første krone. Det gælder dog ikke kontingent eller køb af produkter i vores webshop.

Du kan få fradrag for bidrag op til 17.200 kr. i 2022 og 17.700 kr. i 2023 uanset, om du har indbetalt til en eller flere foreninger. Samlevende ægtefæller kan hver for sig give bidrag og opnå fradragsret for egne bidrag. Bemærk at en ægtefælle ikke kan overføre et uudnyttet fradrag til sin ægtefælle.

Læs mere om fradragsregler på SKAT’s hjemmeside her

Vi skal bruge dit cpr-nummer

Hvert år i januar fortager vi indberetning af bidrag, som er givet i årets løb direkte til SKAT. Dette kan kun ske såfremt vi har dit CPR-nummer. Lovgivningen bestemmer, at man ikke selv kan indberette sine bidrag til velgørende foreninger- det skal de velgørende foreninger som har modtaget pengene gøre.

Vil du have fradrag for dit bidrag, er du meget velkommen til at sende dit cpr-nummer til os.

Du kan:

• ringe til os på 78 77 95 00

• sende en e-mail til post@danskehospitalsklovne.dk

• skrive et brev til: Danske Hospitalsklovne, Bygmestervej 10, 1th., 2400 København NV

På årsopgørelsen fra SKAT kan du se, hvilket beløb der er indberettet. Mener du, at dit fradrag for bidrag til Danske Hospitalsklovne det foregående år er sat forkert, er du meget velkommen til at kontakte os.3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.