Todaysi besøger børn og unge med psykiske sygdomme

Danske Hospitalsklovne besøger børn og unge, der er indlagt i psykiatrien og indenfor specialområdet. En indsats vi startede op i 2016 og som siden er vokset markant, da erfaringer viser, at børn og unge har stor glæde af klovnebesøgene. 

En af de hospitalsklovne, der arbejder i børne- og ungdomspsykiatrien, er hospitalsklovnen Todaysi.

”Vi kommer med en anden energi”

Bag Todaysis røde klovnenæse er Janne Koefoed Jørgensen. Hun har arbejdet som hospitalsklovn i snart syv år, og er ikke i tvivl om, at hospitalsklovne i børne- ungepsykiatrien har en positiv indvirkning på de indlagte børn:

- Vi hospitalsklovne kommer med en anden energi, hvor vi vender op og ned på dagligdagen. Det giver børnene et pusterum, og kan flytte rundt på grænser for, hvad man kan og ikke kan, fortæller Janne Koefoed Jørgensen, og tilføjer:

- Børnene bliver mødt på en anden måde end de plejer. De synes, det kan være sjovt eller måske pinligt, når vi er der. De kan også indtage nye roller, når de f.eks. vil lære os hospitalsklovne, hvordan man ´rigtigt´ skal opføre sig, hvis vi laver for meget ballade, fortæller hun.  

En særlig faglighed

På et børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit kan børnene have meget forskellige diagnoser, alder og adfærd. En kan være meget introvert - en anden meget ekstrovert. Mange af børnene har også svært ved at skabe relationer til hinanden, og det stiller krav til hospitalsklovnenes faglighed, siger Janne:

- Det er en vigtig del af mit arbejde, at min pædagogiske side kommer i spil, da der kan være udfordringer med fællesskabet i børnegruppen; Alliancer og grupperinger og en stor aldersspredning børnene i mellem, siger hun og kommer med et eksempel:

- Der er en pige på afsnittet, der meget gerne vil bestemme over de andre børn og derfor ofte kommer i konflikt. Jeg og min klovnemakker finder sammen med fagpersonalet frem til at vi skal udspille en lignede konflikt os klovne imellem. Og her ser vi så pludselig en ny side af pigen, der går ind og tager ansvar for at løse konflikten imellem os. På den måde ændrer hun adfærd og får en ny rolle som konfliktløser fremfor konfliktskaber.

Som en del af arbejdet i børne- og ungepsykiatrien, er Janne og hendes hospitalsklovnekollegaer løbende på efteruddannelse. Efteruddannelsen er en faglig- og artistisk uddannelse, som klæder klovnene på til at forstå kontaktudfordringer med børn. Den sætter også fokus på, hvordan det artistiske kan supplere fagpersonalets terapeutiske behandlinger.

Et tæt samarbejde

Det er i tæt samarbejde med fagpersonalet, at hospitalsklovnene arbejder i børne- og ungdomspsykiatrien. På Roskilde Børnepsykiatrisk Døgnafsnit arbejder afdelingssygeplejerske Mette Juul Rasmussen. Hun har arbejdet sammen med hospitalsklovne i snart fem år, og mener, at fagpersonalet har stor glæde af klovnenes tilstedeværelse, når de skal blive klogere på børnenes adfærd og diagnoser:

- Når klovnene kommer på besøg, bliver det hele meget mere ustruktureret og legende, og der opstår et ´fælles tredje´, hvor børnene udvikler sig og viser nye sider af sig selv, fortæller hun og tilføjer:

- Observationer af de indlagte børn i forskellige situationer er en vigtig del af udredningen og behandlingen i psykiatrien. De særlige situationer, som klovnene skaber, giver os personale mulighed for at få supplerende observationer af børnene, fortæller hun.

En fantastisk forvandling

Janne oplever også, at hun med sine klovnebesøg i børne- og ungepsykiatrien er medvirkende til at skabe en positiv forandring for børnene. En af de episoder, der har gjort særligt indtryk på hende, er en episode med en 11-årig dreng.

Janne og hendes klovnemakker besøger drengen over en længere indlæggelsesperiode. Drengen har en meget destruktiv adfærd, men tager en dag initiativ til at være fodboldtræner for de to hospitalsklovne:

 - Vi bliver hurtigt klar over, at drengen er rigtig dygtig til at spille fodbold, og det er vi hospitalsklovne jo meget dårlige til. Vi aftaler at spille hver gang, vi er på besøg på afsnittet, og vi kommer tættere og tættere på ham. Fra besøg til besøg giver han os ´lektier´ for og tester om vi har øvet os, når vi kommer tilbage. Drengen tager ansvar, er utrolig hjælpsom og god til at lære fra sig. Det er fantastisk at se drengen, som førhen viste sin aggressive og hårde side, ændre adfærd. Han viser nogle sider af sig selv, som personalet aldrig har set før, afslutter hun.

Danske Hospitalsklovne vil gerne nå ud til endnu flere børn og unge med psykiske udfordringer, og håber at kunne udvide med nye besøgssteder de kommende år.  

Alle billeder er modelfotos. Fotograf: Morten Larsen3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.