Modelfoto: pige og hospitalsklovnen Petunia

Evaluering af klovnebesøg i psykiatrien.

Danske Hospitalsklovne hjælper og gør en positiv forskel for børn og unge, der er indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien. Det viser en evaluering, foretaget af Socialt Udviklingscenter SUS.

I 2019 blev hospitalsklovnenes indsats evalueret af en ekstern evaluator. Og budskabet er klart. Fagpersonalet, der samarbejder med hospitalsklovnene, vurderer, at børn og unge i psykiatrien har stor glæde af klovnebesøgene.

Evalueringen viser nemlig, at fagpersonalet på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger oplever hospitalsklovnene som en relevant faglighed, der understøtter det vigtige arbejde, psykiatrien gør for indlagte børn og unge.

Hospitalsklovnen Olivia
 • Røde næser i psykiatrien siden 2016
  Danske Hospitalsklovne har arbejdet med børn og unge i psykiatrien siden 2016. Vi kommer i dag på 19 afdelinger.
 • En kuffert fuld af faglighed
  Alle hospitalsklovne er professionelt uddannede og bliver gennem særskilt efteruddannelse klædt på til at arbejde med børn og unge i psykiatrien.
 • Vi tilbyder
  Hospitalsklovnene kan deltage i møder med fagpersonalet og workshops omkring hospitalsklovnenes værktøjer, faglighed og arbejde.

Evalueringen viser,
at hospitalsklovnene
kan skabe forandring
inden for disse områder:

 • Behandling
  Få børn og unge ud af fastlåste mønstre og skabe plads for f.eks. observationer.
 • Relationer
  Hjælpe børn og unge til at finde nye måder at indgå i relationer og deltage i det sociale.
 • Stemninger
  Skabe et scene- og stemningsskift for barnet og den unge.
 • Selvforståelse og handlekraft
  Skabe succesoplevelser så barnet eller den unge bliver tryg ved eller får tillid til, at de selv kan mestre noget svært.
 • Håb og drømme
  Vende verden på hovedet for en stund og gå på opdagelse efter håb og drømme.

Evalueringsmetode

Evalueringen er foretaget af Socialt Udviklingscenter SUS i 2019. Syv ud af de otte børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, som Danske Hospitalsklovne i 2019 har haft et længerevarende samarbejde med, har deltaget i evalueringen.

53 medarbejdere fra seks forskellige afdelinger har besvaret spørgeskemaet. Svarkategorierne i spørgeskemaet har været følgende: ´Hver gang´, ´Næsten hver gang´, ´En gang imellem´, ´Sjældent´ og ´Aldrig´. Procentsatserne i ovenstående faktaark dækker over kategorierne: ´Hver gang´, ´Næsten hver gang´ og ´En gang imellem´.

Udover spørgeskemaet er der blevet indsamlet 30 forandringsfortællinger og gennemført observationsbesøg og interview på tre afdelinger. Derudover er der indsamlet 10 fortællinger om implementeringen af samarbejdet mellem afdelinger og hospitalsklovne.

Børnene ved, at vi som personale er her for at øve det, der er svært, og vi sætter også grænser. Med klovnene er det mere et frirum. Børnene tør måske nemmere at vise klovnene det, der er svært… det er mere legalt overfor klovnene at fejle. Klovnene fejler også. De skal ikke øve det, de kan mere bare lege… det er det rum, som klovnene kan skabe, og som vi ikke kan

Samarbejdende sygeplejerske, der fortæller om at bruge leg som træningsbane.

Vil du vide mere?

Marie Gade Husted

Videns- og læringskonsulent

Send mail

31 16 77 73