Generalforsamlinger

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling for Danske Hospitalsklovne

Fredag d. 24. april 2020 kl. 16.00.

Generalforsamlingen foregår delvist fysisk på Bygmestervej 10, 2400 København NV og delvist online, dette af hensyn til corona-situationen. Vi gør opmærksom på, at overstiger tilmeldingerne til fysisk deltagelse 10 personer, udsættes generalforsamlingen til afholdelse på et senere tidspunkt.   

Foreløbig dagsorden

•    Valg af dirigent
•    Bestyrelsens beretning v/ formand Benjamin Lundström
•    Godkendelse af det reviderede regnskab
•    Budget for året, herunder kontingentfastsættelse
•    Behandling af vedtægtsændring
•    Behandling af indkomne forslag
•    Valg af bestyrelse
•    Valg af revisor
•    Eventuelt

Forslag til andre emner, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi offentliggør eventuelle tilføjelser til ovenstående dagsorden senest 17. april 2020 her på hjemmesiden.
Alle medlemmer, der har været indmeldt i Danske Hospitalsklovne i de seneste 3 måneder og derover, har ret til at stemme ved generalforsamlingen.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamling modtages af Kathrine Mejer Sørensen på Kathrine@danskehospitalsklovne.dk. Noter venligst, om du ønsker at deltage fysisk eller online, og hvilken mail du i sidstnævnte tilfælde ønsker at modtage link til deltagelse på. Frist for tilmelding er den 17. april 2020.

Elektronisk deltagelse

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen online, vil du modtage et mødelink på din mail senest 48 timer forud for generalforsamlingen. 

Læs mere om medlemskab

Læs referater fra generalforsamlinger her3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.