Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling 2020

Fredag den 24. april 2020 kl. 16.00 blev der afholdt den seneste ordinære generalforsamling hos Danske Hospitalsklovne.

Grundet de særlige omstændigheder omkring covid-19, blev denne afholdt delvist fysisk og delvist online.

Den årlige generalforsamling er den øverste myndighed i foreningen.

På den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april, fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der vælges medlemmer til bestyrelsen.

Til generalforsamlingen fremlægges planer, træffes beslutninger og godkendes budget for det kommende år.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der er indmeldt i foreningen Danske Hospitalsklovne senest tre måneder før generalforsamlingen. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Læs referat af generalforsamlinger her

Se seneste årsregnskab her.

Læs mere om medlemskab her.3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.