Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling 2021

Fredag den 16. april 2021 kl. 16.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling hos Danske Hospitalsklovne. Grundet de særlige omstændigheder omkring corona, blev denne afholdt delvist fysisk og delvist online.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i foreningen. På den ordinære generalforsamling fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der vælges medlemmer til bestyrelsen, vælges revisor og fastsættes medlemskontingent.

 

Særligt indkaldt generalforsamling 2021 for ændring af foreningens formål

Fredag den 16. april kl. 17.20 blev der afholdt en særlig generalforsamling, hvor foreningens formål blev foreslået ændret til:

Vi vil, på almennyttigt grundlag, møde og styrke mennesker i sygdom ved at invitere dem med ind i en verden af fantasi, poesi og fortryllelse.

Læs referat af den særligt indkaldte generalforsamling

Ændring af foreningens formål foregår efter en særlig procedure, og der skal i henhold til vedtægterne indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, idet 2/3 af foreningens medlemmer ikke var til stede ved denne generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget behandles og vedtages uagtet deltagertal forudsat at denne generalforsamling godkender forslaget med mindst 5/6 flertal.

Hermed indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling den 20/5 2021 kl. 15, hvor forslaget om formålsændring behandles.

Alle medlemmer, der har været indmeldt i Danske Hospitalsklovne i de seneste 3 måneder og derover og i øvrigt ikke er i restance, har ret til at stemme ved generalforsamlingen.

Tilmelding sker til Kathrine@danskehospitalsklovne.dksenest den 12/5 2021.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes online, og de tilmeldte modtager link til mødet senest 48 timer før mødet.

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.