Generalforsamlinger

Ordinær generalforsamling 2018

Fredag den 13. april 2018 kl. 16.00-18.00 blev der afholdt seneste ordinære generalforsamling hos Danske Hospitalsklovne. 

Den årlige generalforsamling er den øverste myndighed i foreningen.

På den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april, fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der vælges medlemmer til bestyrelsen.

Til generalforsamlingen fremlægges planer, træffes beslutninger og godkendes budget for det kommende år.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der er indmeldt i foreningen Danske Hospitalsklovne senest tre måneder før generalforsamlingen. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Læs mere om medlemskab

Læs referater fra generalforsamlinger her

Se dagsorden for ordinær generalforsamling 2018 her3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.