Generalforsamlinger

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling for Danske Hospitalsklovne

Fredag d. 12. april 2019 kl. 16.00-18.00.

Generalforsamlingen foregår ved vores sekretariat på Bygmestervej 10, 2400 København NV.

Til den årlige generalforsamling fremlægges og godkendes regnskabet for 2018. Herudover skal der vælges medlemmer til bestyrelsen, fremlægges planer og træffes beslutninger ligesom budgettet for 2019 skal fremlægges. Forslag til emner, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi offentliggør den aktuelle dagsorden senest 5. april 2019 her på hjemmesiden.

Alle medlemmer, der har været indmeldt i Danske Hospitalsklovne i de seneste 3 måneder og derover, har ret til at stemme ved generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en let anretning samt øl, vand og vin. Vi forventer, at arrangementet slutter senest kl. 20. Noter venligst i din tilmelding, om du ønsker at deltage i denne del.

Tilmelding til generalforsamling modtages af Kathrine Mejer Sørensen på Kathrine@danskehospitalsklovne.dk
 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.