Generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamling 2019
Tirsdag den 20. august 2019 kl. 2019 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling hos Danske Hospitalsklovne.

Ordinær generalforsamling 2019
Fredag den 12. april 2019 kl. 16.00-18.00 blev der afholdt den seneste ordinære generalforsamling hos Danske Hospitalsklovne.
Den årlige generalforsamling er den øverste myndighed i foreningen.

På den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april, fremlægges og godkendes regnskabet for det forgangne år, ligesom der vælges medlemmer til bestyrelsen.

Til generalforsamlingen fremlægges planer, træffes beslutninger og godkendes budget for det kommende år.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er medlemmer, der er indmeldt i foreningen Danske Hospitalsklovne senest tre måneder før generalforsamlingen. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret

Læs mere om medlemskab

Læs referater fra generalforsamlinger her3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.