Hospitalsklovnen Angus

Skal du med på holdet?

mere

luk

Ansøgningsfristen er 4. dec. 2023

Vi søger nye hospitalsklovne.

Vi er lige nu på udkig efter nye hospitalsklovnelærlinge fra hele landet. Vi leder efter dig, som har lyst til at bruge din kunstneriske evne på en ny og meningsfuld måde – og dig som kan tabe hovedet, når andre holder deres. Ansøgningsfristen er 4. december 2023.

Det tager 1,5 år at uddanne sig til hospitalsklovn. Som lærling skal du mest af alt have lyst til at arbejde med din egen udvikling – for det er, når du stiller dig åbent frem og har tilliden til at begå fejl, at du finder din egen autentiske hospitalsklovn.

Vi tilbyder en spændende uddannelse, som er skræddersyet til at optimere og udvikle dit eget kunstneriske håndværk – hvad enten du er skuespiller, danser, akrobat eller en, der kan lave fem umulige ting før morgenmaden.

Vi vil se dig, der er krøllet, men som kan gå lige 

Med vores uddannelse giver vi dig plads til at udforske og lege med dit krøllede sind og lærer dig at optimere det, du allerede kan, så det kan bruges til at hjælpe andre.

Vi gør det hele i trygge rammer og med topprofessionelle undervisere og coaches, der viser dig, hvordan du passer på dig selv i jobbet som hospitalsklovn. 

Som uddannet hospitalsklovn tilbyder vi dig et arbejdsliv, som ikke alene er det fedeste brødjob, men som også giver dig et positivt formål at bruge din kreativitet på. Det kræver en stor spand tålmodighed og modenhed at finde sin egen autentiske hospitalsklovn. Men når den er fundet, er det umuligt at give slip igen.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Navn, alder, kontaktoplysninger og et billede i civil 
 • CV 
 • En motivationstekst på max. én A4.-side
 • En videooptagelse* på max. 1,5 min., der viser noget om dig

*Vi får mange spørgsmål om, hvad videoen skal indeholde, men vi stiller denne åbne opgave netop for at få et indblik i dit individuelle udtryk og din kreative eller artistiske tilgang. 

En idiot fanget i en velfungerende krop behøver ikke vide, hvor skyggen kommer fra for at lege med den

Ewan Mackinnon, artistisk chef og uddannelsesansvarlig

Fire krav for at blive hospitalsklovn:

 • Vi skal kunne indhente en ren børneattest på dig.
 • Du skal tale og forstå dansk, ikke nødvendigvis flydende.
 • Du skal kunne deltage i alle uddannelsens elementer.
 • Du skal have viljen og evnen til at arbejde med dig selv både artistisk og personligt.

1. optagelsesprøve

 • 1. optagelsesprøve afholdes den 8.-11. januar 2024 i vores lokaler i Aarhus. Her skal ansøgere forberede og fremføre 3 minutters artistisk visning. Ansøgerne har frihed til selv at bestemme, hvad visningen indeholder, men vi vil gerne se, hvem du er, og hvad du kommer med. Vi forventer at invitere ca. 40 personer. Panelet består af vores uddannelsesansvarlige og erfarne hospitalsklovne. 

2. optagelsesprøve

 • 2. optagelsesprøve afholdes den 7.-9. februar 2024 på Musholm Konferencecenter i Korsør. Vi indlogerer og betaler for alle deltagere. Her vil vi lære ansøgerne bedre at kende igennem samtaler og øvelser på gulv. Vi håber, at alle ansøgere vil give den gas, selvom det kan være overvældende. 

  Panelet her består af vores uddannelsesansvarlige og erfarne hospitalsklovne samt chefen for vores klovneafdeling. Til stede vil der også være en psykolog, som vil overvære ansøgernes tilgang til øvelserne. 

  Vi forventer at kunne invitere ca. 20 personer til 2. optagelsesprøve.

Optagelse på uddannelsen

 • Få dage efter 2. optagelsesprøve får alle besked om, hvorvidt de har fået en plads på holdet. Vores nye hold har officielt opstart i slutningen af februar 2024.

  Læs mere info om opbygning og indhold på uddannelsen herunder.

Skal du med på holdet?

Mere info hospitalsklovneuddannelsen

Optagelse

Optagelse kræver, at du kommer igennem vores to optagelsesprøver. Optagelsesprøvernes hyppighed er styret af foreningens ressourcer og kapacitet, men vi har et ønske om at øge antallet af hospitalsklovne.

Vi sætter et hold på 8-12 lærlinge på baggrund af de kvalifikationer, vi ser til optagelsesprøven.

Indhold

Uddannelsen tager afsæt i forståelsen af hospitalsklovnen som en kanal ind til menneskets følelsesliv. På uddannelsen lærer hospitalsklovnene at mestre en god kontakt til deres indre tilstand, samtidig med at de er åben over for impulser udefra. På den måde er de altid troværdige og tilstede på arbejde.

Vi arbejder fokuseret på registreringen af egne impulser for at kunne navigere i de store følelser, som børn og pårørende kan være i. Uddannelsen opfattes derfor af de fleste lærlinge som en åbning til en personlig og faglig udviklingsrejse.

Uddannelsen introducerer til en række klovnetekniske redskaber af varierende karakter. Udover specifikke hospitalsklovneteknikker, låner vi også artistiske greb fra bl.a. bouffon, dukkeføring, dans, stemmebrug og meget mere. Vores uddannelse rummer også undervisningsdage i hygiejne på hospitaler, introduktion til somatiske og psykiatriske afdelinger samt de sensoriske og meditative teknikker.

En stor del af uddannelsen foregår sammen med det regionale hospitalsklovneteam, som hver lærling tilknyttes. Hver lærling kommer i lære hos en mester fra sit team, som undervejs vil sætte krop på de øvelser, lærlingen er blevet præsenteret for, og som vil demonstrere makkerskabets vigtighed.

Opbygning

Vores hospitalsklovneuddannelse tager 1,5 år og er bygget op som en mesterlæreruddannelse med modulophold, uddannelsesdage og praktik på hospitalsafdelinger, bosteder og institutioner. Under praktikken har hospitalsklovnelærlingen en mester, som har til opgave at støtte og guide.

Det første halve år introduceres du til hele foreningen og vores praksis. Her får du mulighed for at indstille dig på hospitalsklovnens teknikker og øve dig i at være et makkerskab inden praktikforløbet. Det er også her, vi præsenterer dig for de praktiske opgaver, som følger med arbejdet som hospitalsklovn, herunder registrering af vagter, teammøder, eventdeltagelse m.m.

Modulerne bruges til at fintune dine klovnetekniske færdigheder og afholdelse af evalueringssamtaler, hvor vi sikrer os din trivsel og udvikling. På undervisningsdagene arbejder vi ofte med ét bestemt tema. Her præsenteres blandt andet vores samarbejdspartnere fra psykiatrien, somatikken eller de bosteder, vi samarbejder med. Undervejs vil du også modtage coaching og supervision.

Vores hospitalsklovneuddannelse er en uddannelse på deltid. Du forventes at deltage på alle uddannelsesdage og alle planlagte vagter under praktikforløbet, men det vil fortsat være muligt at have andet arbejde ved siden af.

Vi betragter vores uddannelse som en god overbygning på din eksisterende kreative uddannelse eller kunstneriske erfaringer, men det er bestemt ikke et krav for at kunne deltage på uddannelsen.

Undervisning

Vi har tre uddannelsesansvarlige ansatte fra vores artistiske team, som står for den primære uddannelse af vores lærlinge, men vi inviterer ofte vores andre hospitalsklovne til at undervise for at demonstrere de individuelle klovneudtryk og sikre en videndeling blandt vores gruppe af klovne. Vi ved nemlig, at erfaringsdeling og beretninger er med til at underbygge forståelse af vores arbejde, som i Danmark fortsat kan være ukendt.

Vores lærlinge mærker ofte en usikkerhed i sig selv under uddannelsen, men det skyldes vores fokus på at gøre lærlingene super opmærksomme på deres indre. Denne usikkerhed er en del af processen, og vores undervisere er bevidste om, at den indtræder og er forberedte på at hjælpe lærlingene forbi.

Vi er en del af et stort internationalt anerkendt netværk af hospitalsklovne og anvender, udover vores egne hospitalsklovne, kun de bedste undervisere inden for vores felt. For at understøtte uddannelsen og det efterfølgende arbejde, anvender vi desuden en række dygtige undervisere fra andre fagområder herunder psykologer, læger, sygeplejersker m.fl.

Alle uddannelsesdage foregår i fællesskab med alle lærlinge, da det skaber de bedste betingelser for en læringsproces.

Danske Hospitalsklovne har hovedsæde i København NV og en afdeling i Aarhus. Derudover besøger vi fast 30 hospitaler og 19 børne- og ungepsykiatriske afdelinger.

Uddannelsens undervisning foregår både på kontoret i København og i Aarhus, men er oftest placeret ude omkring i Danmark under nogle inspirerende forhold. Du skal derfor forvente kørsel under uddannelsen.

Ansættelse

Formålet med vores uddannelse er at forberede mennesker til arbejdet som hospitalsklovn hos Danske Hospitalsklovne – og derfor tilbydes alle som udgangspunkt en ansættelse i foreningen efterfølgende.

Det betyder, at du som uddannet hospitalsklovn først og fremmest tilbydes et meningsgivende formål at bruge dine kunstneriske evner på, men at du dernæst også sikres beskæftigelse. Vi er glade for at kunne tilbyde kunstneriske sjæle en tryg og sikker jobsituation hos os.

Der er stor variation i antallet af vagter, som en hospitalsklovn tager efter endt uddannelse, men langt de fleste er fastansatte med tre vagter om ugen – nogen mere, nogen mindre.

Vi ønsker en stabil fuldførelse af vagter, men kan også skabe plads til deltagelse i andre projekter – vi er klar over, at det ofte er en del af den kunstneriske eller artistiske praksis.

Egenbetaling

Som noget nyt har vi valgt, at der ikke er nogen egenbetaling for vores uddannelse.

Har du spørgsmål til uddannelsen?

Maja Svane Hansen

Uddannelses- og projektkoordinator

Send mail

31 25 78 90