Se vores indsamlingsaktiviteter

Vi har en række indsamlingsaktiviteter, både online og rundt om i landet. Disse aktiviteter er listet her (vær opmærksom på at denne liste kun gælder for indsamlingerne blandt privatpersoner):

- SMS indsamling
- På sociale medier.
- På Facebook (www.facebook.com/danskehospitalsklovne)
- Indsamlingsmodul på hjemmesiden www.danskehospitalsklovne.dk 
- Donationsmodul på hjemmesiden www.danskehospitalsklovne.dk
- Webshop (hostet af www.lirumlarumleg.dk)
- Opstilling af indsamlingsbøtter i butikker og ved events
- Salg af effekter (hvor overskuddet af salget går direkte til foreningen arbejde) ved events, på hospitaler, i butikker (fx klovnenæser, støttearmbånd, badges osv.)
- Salg af produkter, hvor et fast beløb eller en fast procentdel af købssummen støtter. 
- Lokale tidsbegrænsede indsamlingsarrangementer, fx Klovneløb.

Derudover ringer vi personer op, som har givet udtryk for at de gerne vil vide mere om, hvordan man kan støtte vores arbejde. Periodevis ringer vi også for at fortælle om vores arbejde og spørge om eventuel interesse for at blive medlem af foreningen. Vi har ligeledes hververe på gaden, som fortæller om vores arbejde og spørger forbipasserende, om de kunne tænkte sig at være medlem af vores forening.

Vi sælger desuden skrabelodder til støtte for vores arbejde. Skrabelodderne sælges hovedsageligt af børn fra skoler, foreninger og lign.

De indsamlede midler anvendes til drift af hospitalsklovne på landets børneafdelinger. Udover timehonorar inkluderer dette også vedligeholdelse af hospitalsklovnenes kompetencer i form af uddannelse, efteruddannelse, supervision, coaching, transport, forsikringer, samt øvrige udgifter forbundet med driften af foreningens hovedaktivitet.

Vores indsamlingsaktiviteter følger dansk lovgivning og lever op til ISOBROs etiske retningslinjer. 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.