Vi er faglige og professionelle

Uddannelsesprogrammet

Alle hospitalsklovnene hos Danske Hospitalsklovne er lønnede, uddannede og professionelle. Hospitalsklovnene er blevet udvalgt efter en nøje optagelsesproces og har gennemgået vores egen skræddersyede hospitalsklovneuddannelse, mens enkelte har en udenlandsk uddannelse. 

Hvert år afholder vi efteruddannelse for alle vores hospitalsklovne, for at sikre, at kvaliteten af vores arbejde altid er i top. Den læring, der foregår i træningslokalet på disse efteruddannelser, fører vi med ind i praksis via vores coachingprogram, hvor foreningens 5 coaches tager med hospitalsklovnene på arbejde.

Vi har selv sammensat uddannelsen og efteruddannelsen. Alt sammen stærkt ledet af vores artistiske leder, Ewan Mackinnon, men med hjælp fra kompetente undervisere, coaches og konsulenter fra hele verden.

Læs mere om vores undervisere, coaches og konsulenter her.

Sideløbende med dette, modtager alle hospitalsklovne gruppesupervison samt individuel supervision.

Samarbejdet med fagpersonale

Hospitalsklovnene arbejder tæt sammen med personalet på børneafdelingerne, og indgår de fleste steder som en aktiv del af behandlingsteamene. De deltager ved behandlinger såsom blodprøvetagninger, skiftning af forbindinger, dropanlæggelse/fjernelse af drop mv. 

Hospitalsklovnene går ”stuegang” på samme måde som lægen, og besøger børnene på deres stuer. De er også ofte at finde i opholdsrum, legestuer og på gangen. Hospitalsklovnen kan, i samarbejde med fagpersonalet, være med til at skabe en lidt lettere stemning på afdelingen.

Vores hospitalsklovne har hver især, som det er nu, i gennemsnit 3 vagter om ugen. Vagterne er honorerede, og det kan sammenlignes med et deltidsarbejde at være hospitalsklovn hos Danske Hospitalsklovne. Vi opererer pt. med faste vagtplaner for et halvt år ad gangen.

Se Gugge, bedre kendt som hospitalsklovnen Dr. K, fortælle om hverdagen som hospitalsklovn.

Hospitalsklovnens værktøjer

Hospitalsklovnenes vigtigste opgave er at observere, lytte og leve sig ind i hvert enkelt barns reaktioner og følelser. I mødet med barnet improviserer hospitalsklovnen, så hvert møde tilpasses altid situationen og barnet. Improvisation er ikke baseret på tilfældigheder, men er en kunst og et håndværk, der skal læres og vedligeholdes, og derfor bruger vi meget tid på at træne netop dette, både på uddannelsen og i vores efteruddannelser. 

Mange følelser såsom angst, sorg, stress, vrede og hjemve kan opstå både hos børnepatienterne, men også hos deres familier, i forbindelse med indlæggelse og sygdom. Hospitalsklovnen skabe rum til disse følelser, og får barnet til at løsne op i selv ubehagelige situationer, og kan også hjælpe barnet med at mestre den situation, det står i. Hospitalsklovnen kan både fungere som en ven, en social- og følelsesmæssig facilitator, et vidne og en brobygger til behandlingsystemet.

Peter Oluf Schiøtz, Professor og overlæge, Skejby Sygehus. 

”Mentalt overskud og godt humør er vigtigt, når man skal klare sig igennem et belastende sygdomsforløb. Her bidrager hospitalklovnene med et element, der ellers ikke har megen opmærksomhed i vores system”.3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.