Danske Hospitalsklovne får blåstempling af EFHCO

15/04/2015 - 10:46

Danske Hospitalsklovne er nu et fuldgyldigt medlem af sammenslutningen af europæiske hospitalsklovneforeninger, EFHCO. Det er en blåstempling af vores faglige arbejde ude på landets børnehospitaler – og af Danske Hospitalsklovne som en professionel organisation.

EFHCO’s formål er at skabe fælles standarder for kompetencer og god praksis inden for hospitalsklovne-området. Organisationen har nogle fælles europæiske standarder for det at være hospitalsklovn og at have med særligt sårbare børn at gøre. Disse standarder bliver løbende udviklet – og fulgt op på ved supervision af hospitalsklovnene  i deres daglige arbejde. Når man er medlem af EFHCO, står organisationen således inde for at hospitalsklovnene er professionelle og fagligt kompetente til at udføre deres arbejde.

EFHCO arrangerer løbende workshops og konferencer inden for forskellige områder som kan forbedre og udvikle hospitalsklovnenes kompetencer – ligesom de løbende sørger for at der foretages ny forskning for at undersøge effekten af hospitalsklovnenes arbejde hos indlagte børn. Ofte kigger man på indikatorer som forøget selvværd og selvtillid, færre indlæggelsesdage, større glæde og tryghed.

”Det er utrolig vigtigt for os som organisation at få denne anerkendelse af vores arbejde”, siger Danske Hospitalsklovnes direktør Kenneth Øhrberg. ”Hospitalsklovnene er professionelle og har en 1-årig uddannelse bag sig. Men uddannelsen udbydes af os selv og vi har ikke en blåstempling, fra det officielle Danmark, som man eksempelvis har på et dansk universitet. Derfor er det vigtigt for os, at EFHCO har vurderet, at de danske hospitalsklovne lever op til de højeste internationale standarder” slutter Kenneth Øhrberg. 

Læs mere om EFHCO her.

 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.