Danske Hospitalsklovne og Ole Kirk’s Fond uddanner flere hospitalsklovne

15/03/2017 - 13:39

Ole Kirk´s Fond og Danske Hospitalsklovne fortsætter partnerskabet og uddanner yderligere 12 hospitalsklovne over de næste tre år. Dermed kan Danske Hospitalsklovne snart stille over 50 professionelle hospitalsklovne til rådighed for landets børneafdelinger. 

- Vi oplever en stigende efterspørgsel efter hospitalsklovne fra landets børneafdelinger, siger direktør Kenneth Øhrberg fra Danske Hospitalsklovne. Over de seneste 3 år er antallet af ugentlige besøg med hospitalsklovne fordoblet og dækker nu samtlige landets børneafdelinger.

- Med dette vigtige samarbejde med Ole Kirk’s Fond er der udsigt til, at vi i løbet af nogle få år langt bedre kan imødekomme det behov, som vi møder på landets børneafdelinger og som noget nyt også fra landets børnepsykiatriske enheder, siger Kenneth Øhrberg.

Danske Hospitalsklovne har et fast samarbejde med børneafdelingerne, hvor hospitalsklovne med nærvær, humor og en-til-en samvær giver det indlagte barn energi og overskud til at stå sin sygdom og indlæggelse bedre igennem. Donationen fra Ole Kirk’s Fond på godt 9 mio. kr. over tre år finansierer uddannelsen på 1½ år samt efterfølgende 1½ års faste besøg af de nye hospitalsklovne.  

Ole Kirk’s Fond formål er at forbedre livskvalitet for børn og deres familier, og samarbejdet med Danske Hospitalsklovne er meget vigtig for fonden.

Caroline Heering, direktør i Ole Kirk’s Fond siger:

- Vi arbejder på en lang række områder for at fremme børns livskvalitet. Derfor har vi valgt at engagere os endnu mere i at støtte Danske Hospitalsklovne, som gør en stor forskel for børn og familier i en meget svær situation. Det glæder os meget, at vi nu kan være med til både at sikre et solidt fundament af veluddannede hospitalsklovne og samtidig imødekomme den store efterspørgsel, så mange flere børn får glæde af deres arbejde.

Kenneth Øhrberg fortsætter:

– Donationen fra Ole Kirk’s Fond vil løfte os til et højere aktivitetsniveau, og det er vi rigtig glade for. Samtidig er der behov for at skaffe finansiering til at holde de mange hospitalsklovne i gang på hospitalerne. Det stiller store krav til os og vi er derfor fortsat meget afhængige af støtte fra vores øvrige donorer og sponsorer, slutter direktøren.

Donationen ydes over tre år, og de første hospitalsklovne påbegynder uddannelsen allerede her i foråret.

Om Ole Kirk's Fond
Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO Koncernens stifter, Ole Kirk Kristiansen. Fonden er alment velgørende og støtter fortrinsvis sociale, kulturelle, humanitære og uddannelsesmæssige formål. Fondens formål er at fremme livskvalitet for børn og deres familier primært i Danmark. Ole Kirk’s Fond støtter ligeledes projekter og initiativer i Billund Kommune med henblik på at skabe gode og attraktive fritidsaktiviteter for områdets beboere og ansatte i LEGO Koncernen.

I 2016 donerede Ole Kirk’s Fond sin største enkeltstående donation til dato til et nyt verdensklasse hospital for børn, unge, gravide og deres familier. Det nye hospital bliver en del af Rigshospitalet og projektet er et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirk’s Fond.

www.olekirksfond.dk3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.