Flere børn og unge i psykiatrien får nu glæde af hospitalsklovne

Modelfoto

De seneste år har vi i Danske Hospitalsklovne oplevet en stigende efterspørgsel på hospitalsklovnens nærvær, kreativitet og krøllede hjerne i børne- og ungepsykiatrien. Derfor sætter vi strøm til indsatsen og opskalerer fra 1. september, så de røde næser går fra at være på 14 afdelinger til fremover at være på 17.  

Når man føler sig anderledes, forkert og alene om de svære ting, kan det være rart at møde en krøllet person med en rød næse, som man kan spejle sig i.

Det er ingen nyhed, at vores hospitalsklovne bruges i behandlingen af børn og unge med psykiatriske diagnoser. Siden 2016 har vi haft et tæt samarbejde med fagpersonalet i psykiatrien, og fra 1. september vokser indsatsen, så vi går fra at være på 14 børne- og unge psykiatriske afdelinger til fremover at være på 17.

Dagligdagen vendes på hovedet
Hospitalsklovne kommer med en anden energi på afdelingerne, hvor de vender op og ned på dagligdagen. Det giver børnene og de unge et pusterum og kan flytte rundt på grænser for, hvad man kan og ikke kan.

Afdelingssygeplejerske på Roskilde Børnepsykiatrisk Døgnafsnit, Mette Juul Rasmussen, kender hospitalsklovnenes arbejde indefra, da hun har samarbejdet med os i en årrække:

- Gennem leg med hospitalsklovnene får børnene en pause fra den vanlige dagligdag, og der åbnes for foranderlighed og nysgerrighed. Vi oplever blandt andet, at hospitalsklovnene bidrager til at skabe nye fællesskaber blandt børnene, der kan have udfordringer med det sociale, fortæller hun.

Hospitalsklovne hjælper børn og unge i psykiatrien
Det er psykiatrien i Nord- og Midtjylland, der fremover får klovnekræfter tilført. Afdelingerne ligger i Herning, Aalborg og i Aarhus.

Erfaringer viser, at hospitalsklovnenes tilstedeværelse – i tæt samarbejde med fagpersonalet – har en positiv virkning for børnene og de unge. I 2019 blev indsatsen i psykiatrien evalueret af Socialudviklingscenter SUS, som er opsummeret her:

Læs mere om evalueringen her

Hospitalsklovne med høj faglighed og ekspertise
At arbejde som hospitalsklovn kræver høj faglighed og ekspertise. Derfor er alle foreningens hospitalsklovne professionelt uddannede og lønnede. Hospitalsklovneuddannelsen tager halvandet år og består af undervisningsmoduler og praktikforløb.

I marts 2022 startede 12 nye lærlinge på uddannelsen. Det største hold nogensinde. En nødvendighed for at imødekomme den store efterspørgsel, der er på hospitalsklovnes kompetencer og tilstedeværelse, både i psykiatrien, somatikken og på specialområdet.

De 12 nye lærlinge bliver færdiguddannet i sommeren 2023, men allerede fra 1. september vil det være muligt for indlagte børn og familier at møde de nye hospitalsklovne, når de starter op i praktikforløb med erfarne hospitalsklovne.

FAKTA

  • Se alle steder, hvor Danske Hospitalsklovne kommer her
  • I 2019 blev effekten af hospitalsklovnenes arbejde i psykiatrien evaluereret af Socialudviklingscenter SUS. Se evalueringen her
  • Med det nye hold lærlinge tæller Danske Hospitalsklovne 73 hospitalsklovne fordelt over hele landet, hvoraf 61 allerede er færdiguddannede
  • Alle vores hospitalsklovne har en 1,5-årig uddannelse og bliver løbende efteruddannede, så de er særligt rustet til at kunne hjælpe og skabe relationer til børn og unge med psykiske udfordringer


3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.