Hospitalsklovne i børne- og ungepsykiatrien

Danske Hospitalsklovne besøger børn og unge, der er indlagt i børne-og ungepsykiatrien. Her styrker vi livsglæden og livsmodet hos børn med psykiske sygdomme.

Hospitalsklovnebesøgene foregår i tæt samarbejde med det faglige personale på dags- eller døgnafsnittet. Det er et fast team af hospitalsklovne, der er tilknyttet hvert enkelt afsnit.

Hospitalsklovnene arbejder sammen to og to og besøger de enkelte afsnit på en fast ugedag. Besøgene er alle tilrettelagt, så de er tilpasset børnenes øvrige aktiviteter.

Hospitalsklovnene, der kommer i børne- og ungepsykiatrien, bliver løbende efteruddannede og gennemgår et særligt forløb i forbindelse med deres arbejde. På den måde rustes hospitalsklovnene til at kunne hjælpe og skabe relationer til børn med psykiske lidelser.

Indsatsen i børne- og ungepsykiatrien er finansieret via Satspuljen og Det Obelske Familiefond. I 2020 kommer projektet på Finansloven frem til 2022.

I dag besøger vi 12 forskellige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit i Danmark, herunder også afdelinger for børn og unge med spiseforstyrrelser. Vi vil gerne nå ud til endnu flere – blandt andet ved at tilbyde specialskoler og bosteder hospitalsklovnebesøg.

Har du spørgsmål til vores arbejdet i børne- og ungepsykiatrien, er du velkommen til at kontakte projektleder Thomas Henriksen på: thomas@danskehospitalsklovne.dk3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.