Giv en mindegave eller et bårebidrag

Ved bisættelser eller begravelser kan det være afdødes eller nærmeste pårørendes ønske at støtte Danske Hospitalsklovnes arbejde med et bidrag i stedet for blomster.

Du kan f.eks. gøre opmærksom på det i dødsannoncen. Her er et eksempel:

"I stedet for blomster bedes Danske Hospitalsklovnes arbejde betænkt ved indbetaling til Danske Bank på: reg.nr. 4316, kontonummer 13117268, mærket [afdødes navn]"

Hvis du som nærmeste pårørende ønsker det, kan vi efterfølgende sende en liste med navne på dem, der har indbetalt samt det totalt indsamlede beløb. Hvis bidraget skal være anonymt, skal det noteres i overførslen.

Man skal indbetale bidrag via en bankoverførsel til Danske Hospitalsklovnes konto i Danske Bank (se ovenfor). Afdødes navn skal skrives i tekstfeltet.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på:
E-mail: post@danskehospitalsklovne.dk
Telefon: 78 77 95 003 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.