Giv en mindegave eller bårebidrag

Ved bisættelse eller begravelse kan det være afdødes eller nærmeste pårørendes ønske at støtte Danske Hospitalsklovnes arbejde med et bidrag i stedet for blomster.

Hvis dette ønskes kan man gøre opmærksom på det i dødsannoncen i avisen. Man kan for eksempel skrive:

"I stedet for blomster bedes Danske Hospitalsklovnes arbejde betænkt ved indbetaling på: reg.nr. 3001, kontonummer 3402274786, mærket [afdødes navn]"

Såfremt det ønskes af nærmeste pårøende, sender vi herefter en liste over donationer med oplysning om det totalt indsamlede beløb.  

Bidrag indbetales via en bankoverførsel til foreningens konto i Danske Bank (se ovenfor). I tekstfeltet noteres afdødes navn.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på:

E-mail: post@danskehospitalsklovne.dk
Telefon: 78 77 95 003 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.