Vores arbejde i psykiatrien

Børn med psykiske sygdomme kan opleve at leg og umiddelbarhed bliver skubbet i baggrunden af alvor, ubehagelige oplevelser og svære følelser. De kan have brug for at blive mødt og anerkendt som dem de er i den særlige situation, de befinder sig i.

Derfor besøger Danske Hospitalsklovne børn og unge, der er indlagt i børne- og ungepsykiatrien. Her styrker vi børnenes livsglæde og livsmod – ligesom på de somatiske børneafdelinger.

Siden august 2016 har vi været i gang med et større projekt på flere af landets børne- og ungdomspsykiatriske afsnit. Projektet er udviklet med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond og Satspuljemidler fra Sundheds-og Ældreministeriet. Projektet er siden hen vokset og i dag har vi faste´klovnevagter´ på 12 børnepsykiatriske afsnit og afdelinger for børn og unge med spiseforstyrrelser.

Tæt samarbejde med personalet

Det er i tæt samarbejde med fagpersonalet, at hospitalsklovnene tilbyder deres hjælp, hvor det passer ind i behandlingen. De kan være barnets legekammerat og skabe en positiv oplevelse. De kan være brobyggere mellem børn, familier og personale og understøtte samarbejdet om behandlingen. Hospitalsklovnenes særlige relation til barnet skaber nye muligheder for interaktion for både børn, unge og personale:

-  Gennem leg med hospitalsklovnene får børnene en pause fra den vanlige dagligdag, og der åbnes for foranderlighed og nysgerrighed. Vi oplever blandt andet, at hospitalsklovnene bidrager til at skabe nye fællesskaber blandt børnene, der kan have udfordringer med det sociale, fortæller Mette Juul Rasmussen, der er afdelingssygeplejerske på Roskilde børnepsykiatriske døgnafsnit.

Vores foreløbige observationer af arbejdet i børnepsykiatrien peger på, at hospitalsklovnenes besøg har en meget positiv indvirkning på de indlagte børn. Det er især det faglige samarbejde mellem personale og hospitalsklovne, der skaber et unikt rum for at udvikle børnene:

- De fleste børn, der opholder sig på et psykiatrisk afsnit, har behov for faste rammer, og derfor forsøger vi at holde fast i en meget struktureret hverdag. Men når klovnene kommer på besøg, bliver det hele meget mere ustruktureret og legende, og der opstår et ´fælles tredje´, hvor børnene udvikler sig og viser nye sider af sig selv, fortæller Mette Juul Rasmussen. Hun tilføjer, at observationer i forskellige situationer af de indlagte børn er blevet en vigtig del af udredningen og behandlingen og at de særlige situationer, som klovnene skaber, giver personalet mulighed for nye og supplerende observationer af børnene.

Uddannede hospitalsklovne

Vores indsats i børne- og ungepsykiatrien indebærer, at vi løbende efteruddanner vores hospitalsklovnene. Efteruddannelsen er en faglig og artistisk uddannelse som klæder klovnene på til at forstå kontaktudfordringer med børn og sætter fokus på, hvordan det artistiske kan supplere fagpersonalets terapeutiske behandlinger.

-  Hospitalsklovnene kommer med en meget bevidst kaotisk og ustruktureret metode, som fagpersonalet kan bruge i deres strukturerede arbejdsmetoder. På den måde kan vi sammen rykke nogle grænser for børnene, motivere dem eller bidrage til en forandring for dem, fortæller Ewan Mackinnon, artistisk leder i Danske Hospitalsklovne, og påpeger at fagpersonalet og hospitalsklovnene arbejder tæt sammen i børnepsykiatrien.

Vi er i dag tilstede på 12 afsnit i børnepsykiatrien og forventer at udvide med 1-2 nye afsnit om året i perioden 2019-2022. Desuden vil vi gerne nå endnu flere børn med psykiske udfordringer ved også at tilbyde specialskoler og bosteder hospitalsklovnebesøg.

  • Vi har faste klovnebesøg på 12 afsnit fordelt på følgende hospitaler: Skejby, Viborg, Aabenraa, Odense, Bispebjerg, Glostrup og Roskilde. Heri blandt er 3 afdelinger for børn og unge med spiseforstyrrelser

 

  • Målgruppen for besøgene er børn og unge i alderen 0-18 år

 

  • Alle hospitalsklovne har en uddannelse på 1,5 år. Derudover deltager hospitalsklovnene løbende i efteruddannelse om børnepsykiatriske diagnoser og kontaktudfordringer

 

  • Indsatsen i børne- og ungepsykiatrien er finansieret via Satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet og Det Obelske Familiefond. I 2020-2022 er projektet også på Finansloven med en bevilling på 4,5 mio. kr. fordelt over perioden

 

  • Arbejdet i børne- og ungepsykiatrien evalueres af en ekstern evaluator i slutningen af 2019

Alle billeder er modelfotos. Fotograf: Morten Larsen. 3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.