Farfar til Lucca: ”Hospitalsklovnene får Luccas dejlige smil frem”

For et år siden får 8-årige Lucca konstateret leukæmi. Et sygdomsforløb der rammer Lucca og hendes familie hårdt. Luccas hverdag ændrer sig fra den ene dag til den anden. Skole, leg og veninder bliver skiftet ud med kemo, bivirkninger og lange dage på hospitalet.

- Hun er ikke den smilende og livsglade pige, som vi er vant til at se. Der er langt imellem smilene, men heldigvis kan hospitalsklovnene noget helt særligt. De kan få smilet frem, fortæller Luccas farfar, Kristian Andersen.

Inden Lucca bliver syg, er hun en meget glad og fræk pige, der laver masser af fis og ballade, men da hun bliver syg, forsvinder det i takt med, at bivirkningerne sætter ind, fortæller farfar. Luccas farfar og farmor har fulgt Lucca på tæt hold igennem sygdomsforløbet, der har varet et år. Særligt starten på sygdomsløbet er utrolig hårdt for dem alle:

- Vi vil så gerne gøre noget godt for hende midt i alt det svære, men Lucca trækker sig og orker ikke altid besøg. Det er svært for os at vide, hvordan vi bedst kan hjælpe hende, fordi hun er meget i sin egen verden, fortæller farfar.

Et lyspunkt

Ifølge farfaren er der dog et lyspunkt for Lucca og familien. Lyspunktet er hospitalsklovnene der besøger Lucca, når hun er indlagt eller til behandling på Skejby Universitetshospital.

- Hospitalsklovnene kan få Luccas dejlige smil frem. De formår at finde frem til den Lucca, som vi i familien kender, og det betyder alt, fortæller en taknemmelig og rørt farfar.

Et særligt maleri 

Da Lucca bliver syg, bliver hun meget optaget af at male og tegne:

- Det bliver hele hendes verden. Både på hospitalet og derhjemme, fortæller farfar. 

Luccas interesse for at male, og hendes store glæde ved hospitalsklovnene gør, at farfar får en idé. En idé, som skal skabe glæde for Lucca og andre indlagte børn:

- Jeg er medlem af en erhvervsklub Rotpens i Silkeborg, så jeg forslår bestyrelsen, at mit barnebarn skal male et maleri, som vi skal holde en auktion over. Pengene der samles ind skal gå til Danske Hospitalsklovne. Og det er bestyrelsen heldigvis helt med på, fortæller Kristian.

Lucca synes også, at det er en rigtig god idé, så hun går stolt i gang med at male sit maleri til auktionen.

Farfar og Luccas auktion

I april 2019 finder auktionen sted. Forinden, der skal bydes på Luccas maleri, holder farfar Kristian et foredrag for de fremmødte medlemmer af Rotpens:

- Jeg fortæller min personlige oplevelse af, hvilken betydning hospitalsklovnenes har for mit barnebarn og for hele vores familie, så alle ved, hvad pengene fra auktionen går til.

Auktionen forløber rigtig godt, og Luccas maleri ender med at gå til over 4.000 kr. En rørt og stolt farfar kan derefter fortælle sit barnebarn, at hendes maleri er solgt til mange penge. 

- Lucca bliver rigtig glad og stolt. Og det er også meget vigtigt for hende, at hendes mor får fortalt hospitalsklovnene på Skejby Universitetshospital, at hendes maleri nu er blevet solgt til fordel for hospitalsklovnene, fortæller han.

Farfar er allerede i gang med at indsamle flere penge til hospitalsklovnene, når han i slutningen af maj holder sin 75-års fødselsdag:

- Jeg ved jo, at hospitalsklovnene har en meget stor betydning for Lucca og for os alle, så jeg vil gerne bidrage til, at flere indlagte børn kan få besøg af klovnene, fortæller han.

Derfor har han frabedt sig gaver, og ønsker sig i stedet donationer til Danske Hospitalsklovne.

En lys fremtid

Det er et år siden, at Lucca blev syg. I dag er hun stadig i behandling, men hun er ikke længere indlagt, og er stille og roligt startet op i sin skole igen:

- Vi begynder at få vores ´gamle´, glade og smilende Lucca tilbage, afslutter en glad farfar.

Lucca har selv udvalgt billederne til denne artikel.3 gode grunde til at støtte allerede i dag

  1. Vi når halvdelen af alle indlagte børn.
  2. Hjælp os med at nå flere.
  3. Spred glæde blandt sygdomsramte børn i hele landet.